مطالب توسط سارا نظری مقدم مشاور خانواده

تکنیک مدیریت استرس / از نظر دکتر ویلیام البرت

دکتر ویلیام البرت، استاد دانشگاه مشاوره و روانشناسی در مقاله جدید خود به بررسی تکنیک مدیریت استرس پرداخته است. در اینجا چند انتخاب شیوه زندگی وجود دارد که می توانید برای کنترل و یا جلوگیری از احساس غرق شدن است. ورزش کردن یک تکنیک مدیریت استرس مطالعات نشان داده اند که ورزش می تواند به حالت […]