توابع شناخت و ذهن در این تعاریف می ‌توانند به عنوان معنای محدود و همچنین گسترده مورد استفاده قرار بگیرد.
منظور از ذهن و شناخت که در این حوزه مطرح می شود در واقع همان ذهن و شناخت ذهن انسان است.
آنچه که به صورت دقیق در علوم شناختی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.

آیا نوروفیدبک عوارض جانبی دارد؟

آیا نوروفیدبک عوارض جانبی دارد؟

روش کاهش ناشی گری و بی عرضه بودن در اجتماع

۸ روش برای کاهش ناشی گری اجتماعی

کلید قفل شادمانی درونی تان را بیابید!

تحول ارتباطات با استفاده از نظریه ذهن (TOM)

اختلال شخصیت اسکیزویید به چه معناست ؟

آیا فراموش کار هستید؟ جدیدترین شیوه درمانی از طریق نوروفیدبک

آیا فراموش کار هستید؟ جدیدترین شیوه درمانی فراموشی از طریق نوروفیدبک

7 روش درمان اوتیسم با دارو یا بدون دارو با نوروفیدبک

۷ روش درمان اوتیسم با دارو یا بدون دارو با نوروفیدبک

نقشه برداری مغزی غرب تهران شماره تماس بهترین مراکز

نقشه برداری مغزی غرب تهران / شماره تماس بهترین مراکز

جایگاه علوم شناختی در ایران

جایگاه علوم شناختی در ایران