توابع شناخت و ذهن در این تعاریف می ‌توانند به عنوان معنای محدود و همچنین گسترده مورد استفاده قرار بگیرد.
منظور از ذهن و شناخت که در این حوزه مطرح می شود در واقع همان ذهن و شناخت ذهن انسان است.
آنچه که به صورت دقیق در علوم شناختی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.

250 بهترین روانشناس در حال حاضر جهان

۵۰ بهترین روانشناس حال حاضر جهان

علائم آپنه خواب

مشکل تنفس در خواب یا آپنه خواب خطرناک است؟

دوپامین

افزایش دوپامین | چند شاهکار غیرشیمیایی برای افزایش دوپامین

اختلالات تجزیه ای

اختلالات تجزیه ای

اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) علائم و نحوه درمان

داروی گاباپنتین

داروی گاباپنتین، به موارد مصرف و عوارض جانبی آن توجه کنید( مهم)

مواد مخدر

اختلالات مرتبط با مصرف مواد مخدر