پرخاشگری رفتاری است که هدف آن آسیب رساندن به دیگران یا خود است. این رفتار می‌تواند جسمی یا کلامی باشد و ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود.

انواع

پرخاشگری را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

 • مستقیم: این نوع پرخاشگری به صورت آشکار و مستقیم انجام می‌شود. برای مثال، کتک زدن، هل دادن، فحاشی و تهدید.
 • غیرمستقیم: به صورت پنهان و غیرمستقیم انجام می‌شود. برای مثال، تحقیر، تمسخر، شایعه‌پراکنی و نادیده گرفتن.

عوامل موثر در پرخاشگری

عوامل مختلفی در بروز پرخاشگری نقش دارند، از جمله:

 • عوامل فردی: مانند خلق و خوی، شخصیت، سابقه خانوادگی، و اختلالات روانی.
 • عوامل اجتماعی: مانند فقر، نابرابری، آموزه‌های فرهنگی، و الگوهای رفتاری.
 • عوامل زیستی: مانند تغییرات هورمونی، و آسیب‌های مغزی.

عواقب 

پرخاشگری می‌تواند عواقب منفی زیادی برای فرد و جامعه داشته باشد. از جمله این عواقب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • آسیب جسمی و روانی به فرد و دیگران.
 • تخریب اموال و دارایی.
 • بی‌ثباتی و ناامنی اجتماعی.

راه‌های پیشگیری از پرخاشگری

برای پیشگیری می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:

 • آموزش مهارت‌های کنترل خشم و حل مساله.
 • ترویج ارزش‌های اخلاقی و انسانی.
 • فراهم کردن محیطی سالم و حمایت‌گر.

بسط و گسترش

در اینجا چند نمونه از پرخاشگری مستقیم و غیرمستقیم آورده شده است:

 • مستقیم:

  • یک کودک به دیگری مشت می‌زند.
  • یک فرد با چاقو به دیگری حمله می‌کند.
  • یک گروه از افراد به یک نفر حمله می‌کنند.
 • غیرمستقیم:

  • یک فرد دیگری را مسخره می‌کند.
  • یک فرد دیگری را تحقیر می‌کند.
  • یک فرد دیگری را شایعه‌پراکنی می‌کند.

در اینجا چند عامل موثر آورده شده است که در پاسخ قبلی ذکر نشده بود:

 • عوامل محیطی: مانند قرار گرفتن در معرض خشونت، و دسترسی به سلاح.
 • عوامل فرهنگی: مانند ترویج خشونت در رسانه‌ها و فیلم‌ها.

در اینجا چند عواقب پرخاشگری آورده شده است که در پاسخ قبلی ذکر نشده بود:

 • افزایش جرم و جنایت.
 • تضعیف اعتماد اجتماعی.
 • افزایش هزینه‌های درمانی و روان‌شناختی.

در اینجا چند راه‌های پیشگیری آورده شده است که در پاسخ قبلی ذکر نشده بود:

 • آموزش مهارت‌های حل تعارض.
 • ترویج صلح و سازش.
 • حمایت از افراد آسیب‌پذیر.

نتیجه‌گیری

یک رفتار پیچیده است که دلایل مختلفی دارد. شناخت عوامل موثر در بروز پرخاشگری و اتخاذ اقدامات موثر برای پیشگیری از آن، از اهمیت زیادی برخوردار است.

پرخاشگری

آیا میدانید پرخاشگری چیست؟

راهکارهای طلایی درمان اختلال پرخاشگری -باورهای غلط در معنی پرخاشگری

راهکارهای طلایی درمان اختلال پرخاشگری

علت پرخاشگری و بی صبری - فرقش با شجاعت علت پرخاشگری

علت پرخاشگری و بی صبری

انواع پرخاشگری در روانشناسی - پرخاشگری چیست

پرخاشگری چیست و انواع پرخاشگری در روانشناسی pdf