مشاوره روابط زناشویی

مشاوره روابط زناشویی یکی از مواردی که بسیار پر دغدغه بوده و همواره افراد در آن با مشکلات و دغدغه های متعددی مواجه می شوند را می توان مسائل زناشویی و روابط زناشویی دانست روابط زناشویی در واقع به تمامی فعل و انفعالاتی گفته می شود که در بین مرد به عنوان زن و شوهر اتفاق می افتد و صرفاً نمی‌توان آن را روابط جنسی دانست.

۰۲۱۸۸۴۴۲۲۴۹۵

بلکه مجموعه ‌ای از روابط عاطفی جنسی و حتی اجتماعی و خانوادگی آنها را روابط زناشویی می گویند که بسیار مهم است افراد بدانند که می ‌توانند به راحتی با بهبود روابط زناشویی خود آینده ای بهتر را از هر جهت برای خود رقم بزنند.

۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰

چرا که مشکل در روابط زناشویی در هر کدام از زمینه های یاد شده می تواند سبب به وجود آمدن دغدغه های بیشتری در ابعاد گوناگون زندگی انسان ها شود.

انواع مشکلات زناشویی

اگر بخواهیم انواع مشکلات را در روابط زناشویی مورد بررسی قرار دهیم بایستی بگوییم که مشکلات می ‌تواند موارد متعددی مانند مشکلات جنسی مشکلات عاطفی مشکلات خانوادگی و اخلاقی و رفتاری باشد که به عنوان مهم ترین مشکلات افراد در مشاوره روابط زناشویی همواره از سوی زن یا مرد مطرح می شود و در واقع افرادی که به مشاوره روابط زناشویی مراجعه می‌کنند.

روابط جنسی عاطفی و مشکلات اخلاقی و رفتاری را به عنوان مهم ترین و اساسی ترین دغدغه خود در روابط زناشویی عنوان می‌کنند.

در ادامه به بررسی هر کدام از این مشکلات و تأثیر آنها بر روابط زناشویی می‌پردازیم.