احساس غمگینی چیست؟

احساس غمگینی یک درد عاطفی مرتبط، یا مشخص شده از طریق احساسات مربوط به شرایط نامساعد، از دست دادن، ناامیدی، دلشکستگی و سوگواری می باشد.

غمگینی یکی از احساساتی می باشد که بر اساس تعریف پائول اکمن[۱]، به همراه خوشحالی، خشمگینی، شگفت زده شدن، ترس و نفرت، شش احساس مبنایی انسان را تشکیل می دهند.

تفاوت مابین غمگینی و افسردگی چیست؟

احساس غمگینی یک واکنش طبیعی نسبت به موقعیت هایی می باشد که منجر به ناراحتی یا درد عاطفی می شوند.

ولی حالت غمگینی همانند سایر عواطف، یک احساس موقتی بوده و در طول زمان کاهش می یابد. در این روش، غمگینی با افسردگی تفاوت پیدا می کند. چرا که افسردگی یک بیماری روانی کوتاه مدتی می باشد.

من به چه نحوی می توانم غمگین بودن را فراموش کنم؟

یک سری روش های مثبتی برای مقابله با احساس غمگینی وجود دارند که عبارتند از:

 1. توجه کردن به احساسی که دارید و دلیل آن. شناخت عواطفتان به شما کمک می کند تا خودتان را بشناسید و بپذیرید. …
 2. بهبود یافتن بعد از ناامیدی ها یا شکست ها. زمانی که شرایط موجود مطلوب نباشند، تسلیم نشوید. …
 3. تفکر مثبتی داشته باشید. …
 4. در مورد راه حل های ممکن فکر کنید. …
 5. حمایت مورد نیازتان را دریافت کنید.
 6. خودتان را در وضعیت روانی مثبتی قرار دهید.

[۱] Paul Ekman

ما به چه دلیل دچاراحساس غمگینی می شویم؟

استرس، سلامتی و هومون ها

مواردی از قبیل استرس، مصرف الکل یا مواد، و تغییرات هورمونی هم بر روی مواد شیمیایی حساس ذهن و حالت روانی تاثیر می گذارند.

برخی از شرایط سلامتی می تواند منجر به بروز افسردگی شوند.

همانند علائم. برای مثال، کم کاری تیروئیدی به عنوان عامل ایجاد وضعیت روانی افسردگی در برخی از افراد شناخته می شود. این حالت می تواند انرژی فرد را کاهش دهد.

هفت عاطفه مربوط به انسان چه مواردی می باشند؟

در ادامه هفت مورد از عواطف عمومی و کلی بیان شده اند که در اکثر افراد ظاهر می شوند و آنها را از نظر زیست شناختی می توان به صورت زیر بیان کرد:

 • خشمگینی. …
 • ترس. …
 • نفرت. ..
 • خوشحالی. …
 • غمگینی. …
 • شگفت زده شدن. …
 • تحقیر شدن.

چهار احساس اصلی چه مواردی می باشند؟

بر اساس یکی از تحقیقات صورت گرفته در دانشگاه گلاسکو، تمامی رفتارهای انسای می توانند ناشی از چهار احساس اصلی باشند.

این مطالعه یک عقیده عمومی را به چالش کشید که بیان می کرد شش احساس اصلی خوشحالی، غمگینی، ترس، خشمگینی، شگفت زده شدن و نفرت وجود دارند.

اگر احساس غمگینی و تنهایی می کنید، حتما بخوانید