خیانت عاطفی معمولا با یک دوستی نسبتا پاک شروع می شود. طی صرف انرژی و احساسات و زمان با فردی بیرون از ارتباط زناشویی، این دوستی بی آلایش سابق می تواند یک پیوند عاطفی عمیق ایجاد کند که ممکن است به صمیمیت ارتباط زناشویی لطمه وارد کند.

هرچند افرادی هستند که معتقدند خیانت عاطفی بی ضرر است، با این حال بسیاری از متخصصین زوج درمانگر معتقدند عدم وفاداری عاطفی، خود یک خیانت جدی بدون داشتن ارتباط جنسی می باشد.

عدم پایبندی های عاطفی اغلب، دروازه های این بی قیدی هستند که منجر به عدم وفاداری کامل جنسی می شوند.

در حدود نیمی از درگیری های عاطفی نهایتا منتهی می شوند به ارتباطات عاطفی، خیانت عاطفی، سکس و تمام آنچه که یک خیانت کامل را شکل می دهد.

برای برخی از افراد، دردناک ترین و مضر ترین پیامدهای یک خیانت عاطفی، حس گول خوردن، خیانت و حس دروغ است. هر بخش از زندگی فرد که از شریک زندگیش مخفی نگه داشته شده است، اعتماد بین دو همسر را تحت الشعاع قرار می دهد.

مروری بر مفهوم خیانت عاطفی

خیانت عاطفی زمانی است که یک فرد نه تنها بیشینه انرژی خود را بیرون از زندگی مشترک خود صرف می کند بلکه همچنین حمایت عاطفی و همراهی را از رابطه جدید دریافت می کند.

در یک خیانت عاطفی، فرد حس می کند که به نفر سوم نزدیکی بیشتری دارد و ممکن است تنش جنسی فزاینده یا علاقه خاصی بین خود و فرد سوم تجربه کند.

اگر معتقدید که انرژی عاطفی فرد محدود شده و اگر همسرتان افکار صمیمی و و احساسات خود را با فرد دیگری به اشتراک می گذارد، خیانت عاطفی شکل گرفته است.

با این حال اکثر کسانی که خیانت می کنند حس گناه ندارند چرا که هیچ رابطه جنسی صورت نگرفته است، همسر آنها این خیانت عاطفی را به اندازه ی خیانت جنسی خطرناک می بیند.

چرا نسبت به همسرم هیچ حسی ندارم؟ بی تفاوتی و دلزدگی زناشویی چیست؟

چه تفاوتی بین خیانت عاطفی و یک دوستی سالم وجود دارد؟

یک دوستی سالم می تواند تا حد خیانت عاطفی پیش رود زمانی که صرف اطلاعات جنسی از مرزهای بین زوجین درز می کند.

یک خیانت عاطفی دری را باز می کند که باید همیشه بسته باقی بماند! یکی از تفاوت های بین دوستی سالم و خیانت عاطفی این است که خیانت عاطفی بصورت راز نگه داشته می شود.

تفاوت مهم دیگر این است که افراد درگیر در خیانت عاطفی اغلب یک جاذبه جنسی بین خود و فرد سوم حس می کنند. گاهی اوقات، جاذبه ی جنسی اشکار است و گاهی هم نه.

نشانه های هشدار دهنده که نشان می دهند ممکن است شما درگیر خیانت عاطفی شده باشید

در اینجا نشانه هایی است که به شما هشدار می دهد که ممکن است خیانت عاطفی داشته باشید:

• از همسر خود کناره گیری می کنید

• در مورد دوستتان هر چه بیشتر و بیشتر ذهنتان درگیر می شود و خیال پردازی می کنید

• از صمیمیت جنسی با همسرتان خوشتان نمی آید چه بصورت عاطفی و چه به صورت جنسی

• مدت زمانی که با همسر خود میگذرانید کم است

• زمانی که با خیانت عاطفی آشکار مواجه می شوید، پاسخ شما این است ” ما فقط دوست هستیم”.

• در رابطه با زمانی که مجددا می توانید با دوست خود وقت بگذرانید یا با او باشید، گمانه زنی می کنید. زمانهایی که می توانید با هم تنها شوید برای شما اهمیت خاصی دارند.

• شما افکار، احساسات و مشکلاتتان را با دوستتان در میان می گذارید به جای اینکه اینها را با همسر خود مطرح کنید.

• شما این دوستی خود را از همسرتان مخفی نگه میدارید.

اگر جواب شما به سه سوال از سوال های زیر “بله” است، شما در حال ارتکاب و انجام فاجعه ای در زندگی زناشویی تان هستید چرا که در حال انجام خیانت عاطفی می باشید:

• ایا در حال تجربه ی نارضایتی ها و مشاجرات تکراری در زندگی زناشویی خود هستید؟

• آیا یک فاصله عاطفی بین خود و همسرتان احساس می کنید؟

• آیا صحبت کردن با همسرتان برایتان مشکل است؟

• ایا بیش تر با دوست خود مراوده دارید تا با همسرتان؟

• آیا فکر می کنید دوست شما، شما را بهتر از همسرتان درک می کند؟

• آیا به لحاظ جنسی به دوستتان گرایش خاصی دارید؟

• آیا منطق حاکم بر این دوستی صمیمی این است که ” ما فقط دوست هستیم و نه چیز دیگری”؟

• آیا همسرتان در مورد این دوستی اطلاعی دارد و یا از آن بی خبر است؟

• آیا بیش از اینکه بخواهید با همسرتان باشید، به دنبال این هستید که با دوستتان باشید؟

• وقتی که با همسرتان در مورد روزی که داشتید صحبت می کنید، هرگز به تعامل خود و دوستتان اشاره ای نمی کنید؟