سرد مزاجی مردان و دلایل خستگی جنسی و بی میلی در زن و مرد و راه های درمان – زمان مطالعه ۳ دقیقه است.

سرد مزاجی و خستگی جنسی در ۳سالگی ازدواج

” وقتی به اوایل ازدواج مان فکر می کنم، و با حال حاضر مقایسه می کنم از زندگی بیشتر دلسرد می شوم.

احساس می کنم بهترین کار این است که خودم را مشغول کارها و تربیت فرزندان کنم و کمتر به این مسائل فکر کنم.

همسرم و من  هردو در ماه های ابتدایی و حتی تا چند سال نخست نسبت به هم کشش جنسی زیادی داشتیم.

زندگی برای مان هیجان انگیز و شیرین بود.

ما از نظر جنسی برای هم انرژی می گذاشتیم، با هم شوخی می کردیم و همواره کنار هم بودیم.

اما حالا هر دوی ما نسبت به رابطه جنسی هیجان کمتری داریم و کمتر برای با هم بودن و روابط مان انرژی و هیجان صرف می کنیم.

البته بارها از دوستان و اقوامم شنیده ام که این موضوع برای آن ها نیز اتفاق افتاده و کاملا طبیعی است.

اما من دلم نمی خواهد با گفتن این جمله ( طبیعی بودن )، از خود سلب مسئولیت کنم…

برای همین به سراغ شما آمدم تا از راهنمایی تان برای داشتن یک زندگی شیرین و پر نشاط استفاده ببرم. ”

چرا نسبت به همسرم هیچ حسی ندارم؟ بی تفاوتی و دلزدگی زناشویی چیست؟

خستگی جنسی چیست و درمان بی میلی

جملاتی که خواندید صحبت های یک خانم جوان با روان شناسش بود، موضوعی که شاید دغدغه خیلی ها باشد.

اما برخورد افراد در مقابل این احساس و دغدغه مشترک متفاوت است، عده ای آن هیجان اولیه در ازدواج شان را در افراد جدید می بینند، به نوعی دچار تنوع طلبی و خیانت می شوند.

عده ای نیز خود را غرق و سرگرم کار، فرزند و اهداف مالی و تحصیلی می کنند، در واقع سعی می کنند با انکار مشکل خود این شرایط را قابل تحمل سازند.

و اما هستند افرادی مانند نمونه بالا، که نه مشکل را انکار می کنند و نه صورت مسئله را پاک، بلکه دنبال چاره جویی و راه کاری منطقی در مقابل خستگی جنسی خود و همسرشان هستند.