چه تفاوتی میان صداقت و راستگویی وجود دارد و هر کدام به چه معنا هستند؟

راست گویی یکی از اعمال پسندیده نزد پروردگار است. در واقع می توانیم بگوییم یک فرد سالم زبان و دل هماهنگی دارد.

راست گویی یعنی فرد ظاهر و باطن یکسانی داشته باشد و باور قلبی خود را بر زبان نیز بیاورد. راستگویی یکی از مهم ترین خصایص انسان با خدا و مومن است که در روایات و آیات متعدد نیز به آن اشاره شده است.

تفاوت میان صداقت و راستگویی

صداقت و راستگویی از دیدگاه دین مبین اسلام:

امیر المومنین علی ( ع ) در این باره می فرمایند: راست گویی قوی ترین پایه ایمان ملاک دین  الهام از سوی خداوند است. ( الصدق اقوی دعائم الایمان)

راستی قوی ترین رکن ایمان است ( شیئان هما ملاک الدین الصدق و الیقین) وقتی خداوند بنده ای را دوست داشته باشد راستی را به او الهام می کند.

امام صادق (ع) می فرمایند:( ان الله لم یبعث الا بصدق الحدیث و ادا الامه الی البر و الفاخر)

خداوند هیچ پیامبری را بر نینگیخت جز با راستی و امانت داری نسبت به نیکوکار و بد کار

با توجه به احادیث ارزشمندی که با هم مرور کردیم متوجه شدیم یکی از ارکان اصلی دین و ایمان داری اشخاص راستی و درستی در گفتار و عمل است.

امام صادق (ع) می فرمایند: ( لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده فان ذلک شی قد اعتاده و لو ترکه استوحش لذلک ولکن انظروا الی صدق حدیثه و ادا امانته ) به طولانی بودن رکوع و سجود افراد نگاه نکنید, زیرا به این اعمال عادت کرده و اگر این اعمال را ترک کند وحشت زده خواهد شد. پس بنابر این به راست گویی و امانت داری افراد نگاه کنید.

صداقت

آثار راست گویی:

آثار راست گویی

۱) امیر المومنین علی (ع) می فرمایند: (علیک به بالصدق فمن صدق فی اقواله جل قدره) بر تو باد به راست گویی زیرا کسی که در گفتارش صادق باشد مقام و منزلتش بزرگ می شود.

۲) پاکی کردار: امام کاظم (ع) می فرمایند: (من صدق لسانه زکی عمله ) کسی که  زبانش راست بگوید کردارش نیز پاک می شود.

۳) همراهی خدا: امام باقر (ع) می فرمایند: ( الا فاصدقوا فان الله مع الصدق) هان! راست بگویید که خدا با راستی است.

راستگویی در رفتار و گفت و گو باعث محبوبیت بین مردم می شود و موجب می شود  افراد اعتماد بیشتری نسبت به فرد راست گو داشته باشند. در مقابل دروغ و ریاکاری افراد را نزد جامعه بی اعتبار می کند و اعتماد را نزد اطرافیان از بین می برد.

صداقت و راست گویی

کسانی که به راحتی دروغ می گویند بعد از فاش شدن دروغشان دچار مبتلا به اضطراب وجدان می شوند و از نظر روانی دچار تنش و نا آرامی می شوند. در مقابل افراد راستگو که شخصیتی یگانه دارند روانی آرام و بی تلاطم خواهند داشت.

صداقت چیست؟

صداقت بیشترین سطح کیفیت در شخصیت انسان است و برای داشتن یک زندگی سالم و با نشاط دارای اهمیت است. این اهمیت به این دلیل است که فرد با صداقت مبتلا به اضطراب و تنش نمی شود و اگر تنشی در زندگی نداشته باشد زندگی بهتر و پر آرامشی خواهد داشت.