مشاورانه-صدا-صوتی روانشناسی

تکرار کردن به معنی مستقیم بودن در مورد چیزی است که شما نیاز دارید، می خواهید، احساس می کنید یا به نوعی احترام می گذارید که از دیدگاه دیگران است.

این یک مهارت ارتباطی است که می تواند درگیری ها را کاهش دهد، اعتماد به نفس خود را افزایش دهد و روابط را در محل کار افزایش دهد.

10 نکته معجزه آسا برای متقاعد کردن دیگران

در اینجا چند نکته برای کمک به شما برای متقاعد کردن دیگران

  1. تصمیم خود را به مثابهی خود بپذیرید. تعهد کنید به جای تکراری بودن یا تهاجمی و شروع به تمرین امروز باشید.
  2. هدف ارتباطات باز و صادقانه. به یاد داشته باشید وقتی احساسات، خواسته ها، نیازها، عقاید و عقاید خود را به اشتراک می گذارید به دیگران احترام می گذارید.
  3. فعالانه گوش کنید سعی کنید که دیدگاه فرد دیگر را درک کنید و زمانی که آن را به شما توضیح می دهید قطع نشود.
  4. موافقید که مخالفید به یاد داشته باشید که برخورد با دیدگاه های متفاوت به این معنا نیست که شما درست است و فرد دیگر اشتباه است.
  5. اجتناب از سفرهای گناه. صادق باشید و به دیگران بگوئید بدون اینکه اتهاماتتان را مرتکب شوید یا آنها را مجبور به احساس گناه می کنید، احساس کنید یا چیزی را می خواهید.
  6. آرام باش به طور طبیعی نفس بکشید، فرد را در چشم نگاه دارید، صورت خود را آرام نگه دارید و صدای نرمال صحبت کنید.
  7. نگاهی به رویکرد حل مسئله برای درگیری. سعی کنید شخص دیگری را به عنوان دوست خود ببینید نه دشمن شما.
  8. تکرار پذیری. در برابر یک آینه یا با یک دوست، با روش قاطع صحبت کنید. توجه به زبان بدن خود و همچنین به کلمات شما می گویند.
  9. استفاده از “من” با اظهاراتی که شامل “من” در آنها مانند “من فکر می کنم” یا “احساس می کنم” است. از زبان مهاجم مانند “شما همیشه” یا “شما هرگز” استفاده نکنید.
  10. صبور باش. تکرار کردن یک مهارت است که نیاز به تمرین دارد. به یاد داشته باشید که گاهی اوقات در آن بهتر از آن است که در دیگر مراحل، اما همیشه می توانید از اشتباهات خود یاد بگیرید.

منبع : e-kanon.ir