مطالب توسط سارا نظری مقدم مشاور خانواده

چگونگی درمان همسر افسرده

چگونه همسر افسرده را درمان کنیم؟ در صورتیکه شوهر ، دوست پسر شما یا همسر ، دوست دختر شما از یک افسردگی رنج ببرد، ممکن است که احساس درماندگی کند، ولی یک سری روش هایی وجود دارد که با استفاده از آنها می توانید به همسر افسرده خودتان کمک کنید. فهرست آگاهی خودتان را در […]