اعتیاد یک بیماری جدی است که می تواند اثرات مخربی بر سلامت جسمی و روانی فرد داشته باشد. اعتیاد در دوران بارداری و شیردهی می تواند خطرات جدی برای مادر و جنین یا نوزاد ایجاد کند.

تاثیرات اعتیاد بر بارداری چیست؟

 • افزایش خطر سقط جنین
 • افزایش خطر زایمان زودرس
 • افزایش خطر وزن کم هنگام تولد
 • افزایش خطر مشکلات رشدی در جنین
 • افزایش خطر ناهنجاری های مادرزادی
 • افزایش خطر تولد نوزاد مرده

تاثیرات اعتیاد بر شیردهی

 • انتقال مواد مخدر به شیر مادر
 • افزایش خطر مشکلات رشدی در نوزاد
 • افزایش خطر مشکلات رفتاری در نوزاد

راه های پیشگیری از تاثیرات اعتیاد بر بارداری و شیردهی

 • اجتناب از مصرف مواد مخدر در دوران بارداری و شیردهی
 • دریافت مشاوره و درمان برای اعتیاد

عوارض اعتیاد در بارداری

اعتیاد در دوران بارداری می تواند خطرات جدی برای مادر و جنین ایجاد کند. برخی از عوارض اعتیاد در دوران بارداری عبارتند از:

 • افزایش خطر سقط جنین

مصرف مواد مخدر در دوران بارداری می تواند خطر سقط جنین را افزایش دهد. این خطر بسته به نوع ماده مخدر و میزان مصرف آن متفاوت است.

 • افزایش خطر زایمان زودرس

مصرف مواد مخدر در دوران بارداری می تواند خطر زایمان زودرس را افزایش دهد. این خطر بسته به نوع ماده مخدر و میزان مصرف آن متفاوت است.

 • افزایش خطر وزن کم هنگام تولد

نوزادان متولد شده از مادران معتاد به مواد مخدر معمولاً وزن کمتری نسبت به نوزادان متولد شده از مادران غیرمعتاد دارند. این امر می تواند منجر به مشکلات سلامتی در نوزاد شود.

 • افزایش خطر مشکلات رشدی در جنین

مصرف مواد مخدر در دوران بارداری می تواند منجر به مشکلات رشدی در جنین شود. این مشکلات می تواند شامل مشکلات مغزی، قلبی و عصبی باشد.

 • افزایش خطر ناهنجاری های مادرزادی

مصرف مواد مخدر در دوران بارداری می تواند خطر ناهنجاری های مادرزادی را افزایش دهد. این ناهنجاری ها می تواند شامل شکاف لب و کام، مشکلات قلبی و مشکلات عصبی باشد.

 • افزایش خطر تولد نوزاد مرده

مصرف مواد مخدر در دوران بارداری می تواند خطر تولد نوزاد مرده را افزایش دهد.

عوارض اعتیاد در شیردهی

مواد مخدر می توانند از طریق شیر مادر به نوزاد منتقل شوند. این امر می تواند منجر به مشکلات سلامتی در نوزاد شود. برخی از عوارض اعتیاد در شیردهی عبارتند از:

 • افزایش خطر مشکلات رشدی در نوزاد

نوزادان شیرخوار که در معرض مواد مخدر از طریق شیر مادر قرار دارند، بیشتر در معرض مشکلات رشدی مانند تاخیر در رشد و مشکلات یادگیری هستند.

 • افزایش خطر مشکلات رفتاری در نوزاد

نوزادان شیرخوار که در معرض مواد مخدر از طریق شیر مادر قرار دارند، بیشتر در معرض مشکلات رفتاری مانند بیش فعالی و مشکلات توجه هستند.

راه های پیشگیری از تاثیرات اعتیاد بر بارداری و شیردهی

بهترین راه برای پیشگیری از تاثیرات اعتیاد بر بارداری و شیردهی اجتناب از مصرف مواد مخدر در این دوران است. اگر شما یا یکی از عزیزانتان به اعتیاد مبتلا هستید، لطفاً برای کمک اقدام کنید. درمان اعتیاد می تواند به شما کمک کند تا از آسیب به خود و فرزندتان جلوگیری کنید.

سخن پایانی

اعتیاد یک بیماری جدی است که می تواند اثرات مخربی بر سلامت جسمی و روانی فرد داشته باشد. اعتیاد در دوران بارداری و شیردهی می تواند خطرات جدی برای مادر و جنین یا نوزاد ایجاد کند. اگر شما یا یکی از عزیزانتان به اعتیاد مبتلا هستید، لطفاً برای کمک اقدام کنید.

تاثیر مواد مخدر بر شیر مادر

تاثیر مواد مخدر بر شیر مادر و مرگ کودک

مصرف الکل در دوران شیردهی

مصرف الکل در دوران شیردهی

اعتیاد نوزاد

اعتیاد نوزاد و علت مبتلا شدن نوزادان به اعتیاد چیست؟