نوشته‌ها

درمان ترس از عروسک با دیدن یک عروسک ناز

ترس از عروسک یا پدیوفوبیا

ترس از ازدواج

ترس از ازدواج، علل اصلی + چند روش درمانی

ترس از مدرسه

ترس از مدرسه را به اشتیاق از مدرسه تبدیل کنید

راه های غلبه بر ترس کرونا

راه های غلبه بر ترس کرونا و اضطراب ناشی از آن

ترس از شکست

ترس از شکست چیست؟ نقش شکست در زندگی و رسیدن به موفقیت

فوبیای خاص

فوبیای خاص : ترس هایی ماندگار و دردسر ساز

مشاوره فوبیا و درمان فوبیا هراس و ترس

مشاوره فوبیا و درمان فوبیا

PHOBIA

اختلال اضطرابی و روشهای درمان فوبیا- دکتر سارا نامجو

درمانگر ترس های خود باشید، ناگفته های فوبی و درمان آن