نوشته‌ها

انواع اعتیاد رفتاری

اعتیاد رفتاری | انواع اعتیاد رفتاری

خشم یک رفتار مفید است، به فرصت تبدیلش کنید

خشم یک رفتار مفید است، به فرصت تبدیلش کنید

سنجه‌ها

تست میزان درک شما از رفتار و حرکت دیگران تست شخصیت شناسی

تست: میزان درک شما از رفتار و حرکت دیگران

افراد با توجه به رفتار های جسمانی خودشان مسایلی  را از خود نشان می دهند.

این افراد در شرایط عادی با حرف زدن با دیگران نظرات خود را بیان می کنند که می شود با حرکات بدنی شان از روحیه آنان باخبر شد.

تست: میزان درک شما از رفتار و حرکت دیگران

آنچه خواهید خواند فهرستی از حرکاتی است که روزانه شاهد آنها هستید.

برای آن که بخواهید متوجه شوید که تا چه اندازه از نشانه های جسمانی دیگران باخبر هستید آنها را با عبارت “متوجه نمی شوم” یا “به طور کامل متوجه می شوم” مشخص نمایید.

دانلود مجموعه تست روانشناسی و شخصیت شناسی رایگان برای اندروید