چند سوال مهم و حیاتی که حتما از مشاوران کنکور باید بپرسید.

سوالات کلید از مشاور کنکور

  1. من چه علایقی دارم؟
  2. من چه استعدادهایی دارم؟
  3. فلان رشته را برای من توضیح بده و معرفی کن
  4. من چگونه برنامه ریزی درسی انجام دهم؟
  5. آیا این رشته با شخصیت من همخوانی دارد؟

نوشته‌ها