برای شناخت مفهوم امنیت، می توان به ریشه ی لغوی آن یعنی « امن » توجه کرد.
احساس بی خطر بودن، در امان بودن و پناه داشتن، به معنای احساس برخروداری از امنیت است.

کسی که امنیت دارد، در واقع قلبی مطمئن و آرام دارد و به نوعی احساس آرامش و اطمینان می کند.
همچنین فردی که آرام است، میان انرژی های درونی اش یک تعادل و ثبات برقرار است.

منظور از تعادل نیرو های درونی این است که فرد انگیزه، امید، توانایی ها و تلاش های خود را در مسیر های رشد و اهدافش به کار می گیرد؛ بدون اینکه در آن ها افراط یا تفریط داشته باشد.

همچنین، چنین شخصی به جای فرار از سختی ها و مشکلات، با آن ها رو به رو گشته و آن ها را حل و فصل می نماید.

افرادی که با احساس امنیت زندگی می کنند، هم خود در آرامش به سر می برند و هم به دیگران این احساس خوب را انتقال می دهند.

با ادامه ی مطلب همراه باشید تا شما را با روش های رهایی از بیقراری و کسب امنیت آشنا کنیم.

صداقت

آثار امنیت بر زندگی شما چیست؟

 امنیت و آرامش، عامل موفقیت در کارها

برخورداری از حس امنیت قلب را نیرومند می کند و باعث می شود تا از نیروی اراده و عقلی متمرکز و زیادی برخوردار باشید.

 حفظ کرامت انسانی

فردی که احساس آرامش و امنیت دارد، استقلال فکری خود را حفظ می کند و در تصمیم گیری ها، دچار اضطراب و ترس نمی شود و عزت نفس بالایی خواهد داشت.

 حفظ آرامش روحی و سلامت جسمی خود در برابر خطرات

فرد ایمن، برای سلامت جسمی و روحی خود و خانواده اش تلاش می کند و هر جا که باشد، ایمنی و آسایش را برقرار می کند.

 افزایش سطح آگاهی و دانش فرد

وقتی قلب و روان تان در احساس امنیت و آرامش به سر ببرد، ذهنش هشیار است و بر زندگی اش تمرکز دارد.
در نتیجه، فرد با حوصله و انگیزه کافی، برای کسب آگاهی از محیطش کنجکاو می شود و سعی می کند آگاهی و علمش را بالا ببرد.

 نظم در امور

در صورتی که احساس امنیت و آرامش را تجربه کنید، ذهنی متمرکز بر برنامه ها و امور زندگی تان دارید و با نظم و برنامه پیش خواهید رفت.

 ثبات رفتاری و عدم هیجان زدگی

فرد ایمن بر روی هیجانات خود کنترل بیشتری نسبت به فرد مشوش و مضطرب دارد. چنین فردی خشم، غم، شادی و خواسته هایش، همگی متعادل و کنترل شده است.

 سازگاری با اطرافیان و پذیرش و شکیبایی در برابر ناملایمات

افرادی که با احساس امنیت زندگی می کنند، هم خود در آرامش به سر می برند و هم به دیگران این احساس خوب را انتقال می دهند.

در سطح اجتماعی و وسیع تر هم، چنین افرادی تاثیرات مثبتی به جا می گذارند.
در واقع انسان های ایمن جامعه ی ایمن و انسان های ناایمن جامعه ی نا ایمن را تشکیل می دهند.

باتوجه به تاثیرات مثبت احساس امنیت بر ابعاد مختلف زندگی تان، در ادامه، شما را با ساده ترین و کلیدی ترین روش های ایجاد و حفظ امنیت روانی آشنا می کنیم.