اختلالات جنسی

رفتار جنسی بهنجار

رفتار جنسی، جنبه ی ضروری زندگی انسان است.

تمایل جنسی بهنجار شامل رفتاری است که از روی اجبار نبوده و موجب لذت فرد و شریک زندگی اش می شود.

عوامل زیادی مانند عوامل فیزیولوژی، روانشناسی، فرهنگ محیط زندگی فرد، روابط با دیگران و تجارب در طول زندگی در تعیین تمایلات جنسی نقش دارند.

تمایلات جنسی با کل شخصیت فرد ارتباط دارد.

به نظر فروید (پدر علم روانشناسی) سلامت روانی یعنی سلامت در دو حوزه ی عشق و کار.

به نظر فروید، وجه مشخصه ی یک عشق پخته، صمیمیت جنسی است.

رفتار جنسی نابهنجار

رفتار جنسی، در صورتی نابهنجار است و اختلال روانی محسوب می شود که

۱- به دیگران صدمه وارد کند.

۲- باعث احساس ناراحتی مستمر یا مکرر فرد و اختلال در عملکرد وی شود.

اختلالات جنسی چه اختلالاتی هستند؟

اختلالات جنسی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. اختلال نابهنجاری جنسی
  2. اختلال عملکرد جنسی (کژکاری جنسی)
  1. اختلال نابهنجاری جنسی

نابهنجاری های جنسی رفتارهایی هستند که به موجب آنها، فرد خیالپردازی های مکرر و شدید تحریک جنسی، امیال جنسی، یا رفتارهایی دارد که (۱) اشیای غیر انسان، (۲) کودکان یا اشخاص ناراضی دیگر، یا (۳) عذاب دادن یا تحقیر خویش یا همسر را شامل می شوند.

متخصصان بالینی در صورتی اختلال ناهنجاری جنسی را تشخیص می دهند که ناهنجاری جنسی ناراحتی یا اختلال شدیدی ایجاد کند.

اختلال نابهنجاری جنسی ممکن است در طول دوره هایی که فرد احساس می کند خیلی تحت استرس قرار دارد، تشدید شود.

افراد مبتلا به این اختلالات، به طور مکرر مجبور می شوند در مورد رفتار غیرعادی خود فکر کنند یا آن را انجام دهند.

حتی اگر آنها عملا امیال یا خیالپردازی های خود را برآورده نکنند، دلمشغول افکاری درباره ی انجام دادن آنها هستند.

کشش آنها می تواند به قدری نیرومند و وادار کننده شود که هرگونه هدف هایی را به جز دستیابی به ارضای جنسی نادیده بگیرند.

اختلالات نابهنجاری جنسی، موجب ناراحتی یا اختلال شخصی شدید در عملکرد اجتماعی، شغلی و زمینه های دیگر زندگی می شوند.

بر اساس مطالعات روانشناسی تلفنی آیا لازم است که زن و مرد درباره ی نیاز های جنسی خود با یکدیگر صحبت کنند ؟

انواع اختلال نابهنجاری و اختلالات جنسی

اختلال بچه بازی

اختلال بچه بازی عبارت است از تحریک جنسی برای کودکان و نوجوانان و روابط جنسی با آنها.

اختلال عورت نمایی

افرادی که به عورت نمایی می پردازند، با نشان دادن اندام های تناسلی خود به غریبه ی ناآگاه و معمولا بی میل، تحریک جنسی می شوند.

اختلال تماشاگری جنسی

مبتلایان به این اختلال، از دیدن عریانی یا فعالیت جنسی دیگران، لذت جنسی کسب می کنند.

این افراد با مشاهده کردن فرد ناآگاهی که عریان است، در جریان نوازش قرار دارد، یا فعالیت جنسی انجام می دهد، تحریک جنسی می شوند.

اختلال یادگار پرستی وعضو خواهی

افراد مبتلا به اختلال یادگار پرستی  به یک شیء اشتغال ذهنی دارند (جذابیت جنسی شدید و مکرر به شیء بی جان) و آن را به رابطه ی جنسی با همسر ترجیح می دهند.

رایجترین اشیاء، لباس زیر زنانه، جوراب، کفش، چکمه، دستکش و جوراب شلواری هستند.

در عضو خواهی نیز فرد به وسیله ی قسمت خاصی از بدن تجریک جنسی می شود.

مانند: پا، مو، گوش، چشم، مدفوع انسان، ادرار انسان، اجساد مرده.

اختلال مالش دوستی

فرد مبتلا به اختلال مالش دوستی، میل جنسی مکرر و شدید و خیالپردازی های تحریک کننده ی جنسی در مورد مالیدن خود به فرد ناآگاه یا نوازش کردن او دارد.

این افراد در حال مالیدن خود به دیگران تجسم می کنند با وی رابطه ی جنسی نزدیک دارند.

این افراد مکان های شلوغی را جست و جو می کنند که بتوانند خود را بدون خطر به قربانیان نا­ آگاه بمالند.

اختلال مازوخیسم جنسی و سادیسم جنسی

اصطلاح مازوخیسم، به لذت جویی از رنج کشیدن اشاره دارد.

افراد مبتلا به این اختلال به وسیله ی کتک خوردن، به بند کشیده شدن، یا به گونه ی دیگری رنج کشیدن، تحریک جنسی می شوند.

برعکس، افراد مبتلا به اختلال سادیسم جنسی، با رنج دادن جسمانی یا روانی فرد دیگر، تحریک جنسی می شوند.

اختلال مبدل پوشی

مبدل پوشی، زمانی رخ می دهد که مردان برای رسیدن به تحریک جنسی لباس زنانه را می پوشند.

این افراد معمولا کلکسیونی از لباس های زنانه دارند.

مبدل پوشی اغلب با همجنس گرایی اشتباه گرفته می شود، مبدل پوش ها قطعا همجنس گرا نیستند.