مشاوره شخصیت

مشاوره در زمینه:

پرخاشگری بیشتر در آقایان و دورران پریود خانم ها  و یا در دوران بلوغ نوجوانان رخ می هد.

مدیریت خشم : خشم سبب می شود که رفتارهای غیرکنترل شده و هیجانی از خود بروز دهید.

دگرخواهی : تمایل به هم جنس و یا تمایلات همجنس گرایانه

اوتیسم : به شما آموزش داده می شود که با یک فرد اوتیسم چگونه رفتار کنید.

فوبیا : آیا نمی دانید که ترس های شما خوب هستند یا بد؟ سبب آسیب به شما می شود یا حفاظت از شما؟

و غیره