انواع اختلالات خلقی

این مقاله به بررسی انواع اختلالات خلقی می پردازد.

اختلالات خلقی عبارت است از مجموعه نشانه های ناشی از یک خلق غیر عادی یا آنرمال

علامت اصلی اختلالات خلقی← آشفتگی خلقی

انواع اختلالات خلقی و علائم آن ها 

اختلالات افسردگی (Depressive disorders)

اختلالات دو قطبی (Bipolar disorder)

 • انواع اختلالات افسردگی

 1. اختلال افسردگی اساسی
 2. اختلال افسردگی مداوم
 3. اختلال بی نظمی خلق اخلالگر
 4. اختلال ملال پیش از قاعدگی
 5. اختلال افسردگی ناشی از مصرف دارو
 • انواع اختلالات دو قطبی

 1. اختلال دوقطبی نوع یک (مانیک)
 2. اختلال دو قطبی نوع دو (هیپومانیک)
 3. اختلال ادواری خویی (سیکلوتایمی)

انواع اختلالات خلقی و افسردگی

ویژگی اصلی اختلالات افسردگی

 • غم شدید
 • دوری کردن و فاصله گرفتن از دیگران
 • احساس بی فایدگی و بی ارزشی

 

 1. اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسردگی اساسی دوره های نشانه ای افسردگی  حاد و شدید، اما کوتاه مدت را شامل می شود.

اختلال افسردگی اساسی، احساس دلتنگی شدید، از دست دادن علاقه به زندگی، اختلال در خوردن و خوابیدن را شامل می شود.

مهمترین ویژگی افسردگی اساسی، خلق افسرده و کاهش لذت یا علاقه است. وجود یکی از این دو برای تشخیص افسردگی اساسی لازم است.

 • خلق افسرده
 • کاهش محسوس علاقه
 •  افزایش یا کاهش وزن (معمولا کاهش)
 •  بی خوابی یا پرخوابی
 • سراسیمگی یا کندی روانی حرکتی
 • خستگی یا فقدان انرژی
 • احساس بی ارزشی یا احساس گناه
 • کاهش تمرکز
 • افکار مکرر مرگ و خودکشی

این نشانه ها حداقل دو هفته باید دوام داشته باشد و حداقل ۵ تا از این نشانه ها وجود داشته باشد.

۲٫ اختلال افسردگی مداوم (افسرده خویی)

این اختلال، به اندازه ی اختلال افسردگی اساسی، عمیق یا شدید نیست ولی دوره ی طولانی مدتی دارد.

افراد مبتلا به این اختلال، به مدت دوسال برخی از نشانه های اختلال افسردگی اساسی را دارند.

وجه افتراق اختلال افسرده خویی از اختلال افسردگی اساسی این است که افراد افسرده خو شکایت از این دارند که همیشه افسرده بوده اند.

افسردگی مداوم، ورژن طولانی تر، ولی ملایم تر اختلال افسردگی اساسی است.

نشانه ها
 • اختلال خواب و اشتها
 • انرژی کم و یا خستگی
 • عزت نفس پایین
 • مشکل تمرکز و تصمیم گیری
 • احساس ناامیدی

که اگراز بین این نشانه ها حداقل دوتا از آن ها به مدت دوسال  وجود داشته باشد می توانیم بگوییم که فرد دچار اختلال افسرده خویی است.

۳٫ اختلال بی نظمی خلق اخلالگر

تحریک پذیری دایمی و شدید از ویژگی های اصلی این اختلال است.

این اختلال قبل از ۱۰سالگی تشخیص داده می شود.

کودک به دفعات از از خشم منفجر می شود (حداقل ۳بار در هفته، و به مدت یک سال و حداقل در ۲ محیط، مثلا در خانه و مدرسه، یا در مدرسه و در جمع دوستان) و این انفجارهای خشم معمولا در واکنش به ناکامی روی می دهند و می توانند کلامی یا رفتاری باشند.

این انفجارهای خشم، با سن کودک مطابقت ندارند.

در بین انفجارهای خشم، فرد به طور دائم و در اکثر ساعات روز، تقریبا همه ی روزها، تحریک پذیر یا عصبی است.

۴٫ اختلال ملال پیش از قاعدگی (PMDD)

زنانی که در طول مرحله ی پیش از قاعدگی، دچار خلق افسرده یا تغییرات خلق، تحریک پذیری، ملامت و اضطراب می شوند و این نشانه ها بعد از شروع  دوره ی قاعدگی،  در اغلب چرخه های قاعدگی، فروکش می کند، مبتلا به اختلال PMDD تشخیص داده می شوند.

PMDD حالت حالت شدیدتری از سندروم پیش از قاعدگی (PMS) است.

PMS یک مجموعه نشانه های جسمی و مرتبط با خلق در چند روز قبل از عادت ماهانه است که طبیعی است و حالت اختلال ندارد.