اپلیکشن روانشناسی و مشاوره اندروید رایگان و مطابق با استاندار علمی توسط کانون مشاوران ایران تایید و تولید شده است. و سپاسگزاریم که این تست ها را به منظور گسترش فرهنگ مشاوره و روانشناسی به رایگان در اختیار ایرانیان عزیز قرار داده است.

چند نوع تست اندروید روانشناسی در این صفحه است؟

  • تست شخصیت
  • تست خانواده
  • تست خودشناسی
  • تست سرگرمی و شناختی
  • تست فرزند پروری
**توجه
برخی تست ها نیاز به تحلیل روانسنج دارد و باید زیر نظر متخصص انجام و تحلیل شود. لذا تستهایی که زیر نظر روانسنج و روانشناس گرفته می شود از دقت و اعتبار بیشتری برخوردار است.

دانلود تست ۲۱۰ سوالی هوش هجانی

این تست کاملا رایگان است

برای ایران بومی سازی شده است.

در این تست میزان سلطه جویی

و یا ستیزه جویی شما در کارها،

جسارت

و یا تدبیر و مدیریت در کارها

ترسو

یا سلطه جویی

سطح جاه طلبی

و غیره

مورد سنجش قرار می گیرد

دانلود تست 210 سوالی هوش هجانی

تست روانشناسی تصویری

توضیح
آیا شما فرد باهوشی هستید؟ آیا درک درستی از تصاویر دارید؟ دوست دارید با دیدن صورت یک زن ویژگی های آن را بشناسید؟

تست تصویری

آیا دوست دارید با انجام بازی و سرگرمی ویژگی های خود را بشناسید؟ این تست تصویری را حتما امتحان کنید

این تست روانشناسی و خودشناسی مورد تایید کانون مشاوران بوده و به عنوان یک تست مقدماتی در روانشناسی کاربرد دارد. گفته شده این تست توسط پروفسور ویلیام بلارینگتون در جامعه آماری ۵۰هزار مورد بررسی گرفته و خروجی آن نتایجی است که در این تست آمده است.

مجموعه تست روانشناسی *فول تست*

حدود ۱۰۰تست روانشناسی معتبر با پاسخ تحلیل و توضیحات

فول تست چیست

مجموعه ای از تست های خوشناسی و روانشناسی که به صورت هفتگی به تست هاش اضافه میشه و مورد تایید کانون مشاوران ایرانه

هشدار !!!! این مجموعه تنها مجموعه تست روانشناسی مورد تایید کانون مشاور ایران است و تمامی تست ها اعتبار سنجی شده اند و  توانسته است  تایید کانون مشاوران را اخذ نمایید.

**قایلیت جدید این مجموعه تست این است که میتوانید تست ها و پاسخ ها را با دوستانتان به اشتراک گذاشته و آنان را به چالش دعوت کنید

مجموعه تست روانشناسی فول تست

تست افسردگی * روانشناسی شخصیت

توضیح
*مورد تایید و تحت نظارت کانون مشاوران ایران*

آیا احساس می کنید انگیزه کافی برای انجام کارهای خود را ندارید؟

از زندگی خود دلسرد شده اید؟

به پوچی رسیدید؟

احساس افسردگی می کنید؟

زندگی شما به بن بست رسیده و انگیزه ای برای ادامه آن ندارید؟

غم و اندوه تمامی زندگی شما را فراگرفته است؟

تست افسردگی

در صورت مثبت یا منفی بودن پاسخ سوالات بالا بهتر است،

تست افسردگی روانشناسی شخصیت