تاثیر ژنتیک بر اعتیاد ، ژنتیک چقدر در گرایش افرد به مواد مخدر تاثیر دارد؟

تاثیر ژنتیک بر روی اعتیاد موضوعی می باشد که تحقیقات بسیاری بر روی آن انجام شده است، آمار نشان می دهد که حدود ۲۰ تا ۷۰ درصد اعتیاد به مواد مخدر تحت تاثیر ژن خانوادگی افراد می باشد و این میزان تاثیر در مواد مخدر متفاوت می باشد.

آگاهی لازم نسبت به ژن های زمینه ساز به اعتیادپ به خانواده ها کمک می کند تا به میزان زیادی از گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر جلوگیری کنند و در برخی از کشورها با استفاده از آزمایش ژنتیک می توانید زمینه ژنتیکی اعتیاد را از همان ابتدای تولد شناسایی کنید.

ژنتیک به این معنی نمی باشد که فرد صددرصد در آینده به اعتیاد دچار می شود بلکه بیانگر این است که این فرد نسبت به سایرین بیشتر در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر می باشد و به سمت اعتیاد به مواد مخدر گرایش دارد و اگر در شرایط محیطی نامناسب قرار بگیرد احتمال معتاد شدن افزایش می یابد، هم چنین علاوه بر این ها والدین تاثیر بسیاری بر ابتلا به اعتیاد در فرزندان دارند.

تاثیر ژنتیک بر اعتیاد

هیچ کس از اعتیاد در امان نمی باشد زیرا مکانیسم اعتیاد در مغز وجود دارد و در صورتی که مغز یک امر لذت بخش را تجربه می کند گذرگاه های عصبی در مغز ایجاد می شود که به همین ترتیب فرد دوست دارد تا آن لذت را دوباره تجربه کند .

بر اساس تحقیقات انجام شده اعتیاد در بسیاری از افراد زمینه ژنتیکی دارد و منظور از ژنتیک تفاوت های زیستی می باشد که باعث می شود افراد در برابر اعتیاد آسیب پذیر تر شوند و صدمه ببینند، اعتیادی که در بزرگسالی به وجود می آید بیشتر به خاطر ژنتیک می باشد زیرا در آن سن تاثیر پذیری از محیط کاهش می یابد.

سندروم کلاین فلتر

اهمیت آگاهی از تاثیر ژنتیک بر اعتیاد

اعتیاد یک مشکل پیچیده می باشد که عوامل بسیاری بر روی آن تاثیر می گذارد، یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی آن ژنتیک می باشد و همچنین تنها یک ژن مخصوص در بروز اعتیاد موثر نمی باشد بلکه چندین ژن بر روی اعتیاد تاثیر می گذارد.

اگر درک بهتری از این پیچیدگی ها داشته باشید و عوامل موثر در اعتیاد را به خوبی بشناسید علاوه بر این که به درمان کمک می شود باعث پیشبینی و پیشگیری بهتر از اعتیاد نیز می شود البته باید بدانید که ژن ها سرنوشت انسان را نمی سازند و افرادی که ژن اعتیاد دارند تنها مستعد معتاد شدن نمی باشند بلکه شرایط محیطی بر روی اعتیاد فرد تاثیر بسیاری می گذارد و والدین می توانند با تعدیل محیط از معتاد شدن خود و یا فرزندشن جلوگیری کنند.

تاثیر ژنتیک در اعتیاد به انواع مواد مخدر

بر اساس تحقیقات انجام شده ژن ها در اعتیاد به مواد مخدر خاص تاثیرات متفاوتی دارند برای مثال مشخص شده است که ژنتیک بر روی مواد توهم زا کمترین تاثیر را می گذارد و بر روی موادی همچون کوکائین بیشتر تاثیر را دارد.

تاثیر ژنتیک بر اعتیاد در مواد مختلف از بیشترین به کمترین به شرح زیر می باشد.

  • کوکائین
  • تریاک
  • الکل
  • نیکوتین
  • ماریجوانا
  • مواد توهم زا
  • مواد محرک

تاثیر ژنتیک بر اعتیاد

تاثیر عوامل محیطی و ژنتیک در اعتیاد به مواد مخدر

عواملی مانند فرهنگ، سیاست اجتماعی، مذهب، وضعیت اقتصادی و غیره آسیب پذیری فرد را در برابر اعتیاد مشخص می کند و در صورتی که فرد از نظر ژنتیکی مستعد اعتیاد باشد و در محیطی پر خطر رشد کند در این هنگام احتمال معتاد شدن او به مواد مخدر بیشتر از سایرین خواهد بود.

اگر ژنتیک و عوامل محیطی بر اعتیاد فرد تاثیر گذاشته باشند درمان آن ها سخت تر خواهد بود. از مهم ترین محرک های محیطی می توان به دسترس بودن مواد، مکان و موقعیت های محرک و دوستان و اطرافیان مشوق اعتیاد اشاره نمود و علاوه بر این ها سبک های فرزند پروری والدین در ابتلا به اعتیاد فرزندان تاثیر بسیاری می گذارد.