تست روابط دکتر جورج

این پرسشنامه که از آن به عنوان تست روابط دکتر جورج یاد می شود با نکات کلیدی طراحی شده است که زوج ها به طور جداگانه پاسخ می دهند و سپس با یکدیگر در این زمینه بحث می کنند، می توانند یکدیگر را در هشت موضوع اصلی درک کنند.

تست روابط زناشویی به زوج کمک می کند نقاط قوت و ضعف روابط آنها را ارزیابی کند.

این سوالات در قالب ارزیابی که زوج ها می توانند در مرحله آمادگی ازدواج انجام دهند ارزیابی می شود، حتی زوج هایی که ازدواج می کنند نیز می توانند پاسخ دهند.

هدف از این تست روانشناسی افزایش آگاهی در میان زوجین است و مسائل را افزایش می دهد که تعهدشان را نسبت به دوست داشتن و گرامی داشتن یکدیگر در دوره های مختلف و رشد و رونق زندگی آنها افزایش می دهد.

اختلال شخصیت پارانوئید و شخصیت مرزی

پس زمینه موفقیت ازدواج این تست ها و به کلی مشاوره روانشناسی نیاز است.

تجارب نشان داده است که زمینه های زیر برای ازدواج موفق مهم هستند:

روابط موثر و مناسب یکی از بهترین عوامل در ازدواج موفق است.

اگر زوج ها صادقانه احساسات خود را بیان کنند، شانس خود را برای ازدواج شاد و موفق افزایش می دهد.

سوالاتی که زوج ها می توانند در این زمینه پاسخ دهند عبارتند از:

 • آیا شما هر دو در مورد اهمیت ارتباط خوب و خوب موافقید؟
 • آیا شما دو راه ارتباط برقرار کردن با یکدیگر راضی هستید؟
 • آیا زمان و زمان کافی برای برقراری ارتباط دارید؟ (مشارکت حداقل ۶ ماه)
 • شخصیت دیگری را توصیف می کنید؟
 • آیا شما داستان را می دانید وقتی با شریک زندگی خود صحبت می کنید که در ذهن شما اتفاق می افتد؟
 • آیا شما با آنچه که می خواهید بپرسید راحت هستید؟
 • آیا شما دو سطح هوش را دارید؟
 • آیا شما منافع مشترک دارید؟
 • آیا سیستم ارزش ها و باورهای شما مشترک است؟
 • اگر ناامید یا افسرده هستید، شریک آینده شما از شما حمایت و پشتیبانی می کند؟
 • آیا تصمیم و ارتباط شما راضی هستید؟
 • آیا شما سرگرم کننده ای بازی می کنید و با یکدیگر بازی می کنید؟
 • سرگرمی های شما برای دو نفر چه هستند؟
 • آیا شما به یکدیگر افتخار می کنید؟
 • به نظر شما وظایف و مسئولیت های یک زن و یک شوهر چیست؟
 • آیا دعوا می کنید یا روح مبارزه جو دارید؟

منبع : نادری فرح, حیدریی علیرضا. رابطه بین دانش و نگرش جنسی، مولفه های عشق و رضایت زناشویی با همسرآزاری در کارکنان متاهل ادارات دولتی شهر اهواز. زن و فرهنگ:   پاییز ۱۳۸۸ , دوره  ۱ , شماره  ۱

تست روانشناسي جنسيتي آیا نیاز به ازدواج دارید
تست روانشناسی شناخت همسر درونگرایی برونگرایی
آزمون های فرافکن
شناخت مردان