تست روانشناسی شخصیت رایگان یکی از موارد جذاب برای افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره است.

همچنین بسیاری از افراد در سایت های اینترنتی مرتبط با روانشناسی به دنبال تست های روانشناسی شخصیت رایگان هستند تا با استفاده از آنها به شناخت مناسبی از شخصیت خود دست یابند.

در این مقاله نه تنها تست روانشناسی شخصیت رایگان را مورد بررسی قرار می دهیم بلکه تمامی جنبه های دیگر فردی را لحاظ نموده و انواع تست های مرتبط با آن را بررسی می‌کنیم.

بسیاری از افراد به دنبال تست های هوش تست استرس و اضطراب تست افسردگی و تست های دیگر مرتبط با شناخت و موارد دیگر روانشناسی هستند.

نکته مهم در استفاده از تست های روانشناسی این است که بایستی از تست های استاندارد شناخته شده در هر زمینه استفاده کنیم.

به همین دلیل و با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله مجموعه ای از مهم ترین تست های شناخته شده و مشهور در هر یک از زمینه ها را نام برده و تا جای ممکن در مورد هر یک از آنها توضیح خواهیم داد.

دلیل اهمیت این امر این است که بسیاری از افراد بدون دانستن اینکه آیا تست مورد نظر از استاندارد کافی برخوردار هست یا خیر به پاسخ دادن به سوالات آن مبادرت ورزیده و در نتیجه ممکن است در زندگی دچار اشتباهات مهلک و اساسی شوند.

تست روانشناسي جنسيتي آیا نیاز به ازدواج دارید

اهمیت تست های قابل اطمینان

هنگامی که برای انتخاب یک آزمون روانشناختی برای خود ارزیابی می آید، مهم است که برخی چیزها را ذکر کنید.

به خصوص در دنیای الکترونیکی امروز، بسیاری از آزمایشات درجه علمی معتبر ندارند و از سوی دیگر، به دلیل آنکه تست ها و نتایج آنها نقش مستقیمی در تکمیل تصویر خود دارند، بنابراین بسیار مهم است که اعتبار آزمون را به رسمیت بشناسیم.

در مورد اول، در یک آزمون معتبر، دستورالعمل ها و سوالات باید با کلمات ساده و واضح استفاده شود که به درک و نمره آن منتهی می شود و سؤالات متفاوتی دقیقا همان اهداف عینی را بررسی می کنند.

در مورد دوم، یک آزمون معتبر باید به گونه ای باشد که با وضعیت واقعی طبیعی سازگار باشد و بتواند تکرار شود.

بنابراین، مهم است که به آزمون های معتبر برای خود ارزیابی اشاره شود، که ما همچنان به دسته بندی و معرفی تعدادی از آنها ادامه خواهیم داد.

مشاوره خانواده

معرفی تعدادی از آنها ادامه خواهیم داد.

انواع تست روانشناسی

تست روانشناسی شخصیت رایگان

در روانشناسی، تعریف دیگری از شخصیت معرفی شده است.

به طور کلی، شخصیت یک مرور کلی از این واقعیت است که افراد در برخی موارد، مانند برخی افراد، به نوعی شبیه به همه افراد هستند و به نوعی مانند هیچکس نیستند.

از آنجا که علم نادر است و باید همه چیز را تجربی بررسی کند، تمایل دارد تا ویژگی های شخصیتی را تعیین کند و آزمونها و تست های شخصیتی را ایجاد کند.

در اینجا مهمترین پرسشنامه های شخصیتی هستند که از لحاظ علمی مفید هستند.

پرسشنامه های شخصیتی

 • آزمون NEO
 • آزمون شخصیت Kattel
 • آزمون اختلال شخصیت PDQ
 • آزمون PDI
 • تست شخصیت بزرگسالان Ezine
 • تست شخصیت نوجوان آیزنک
 • تست عزت نفس آیزنک
 • آزمون عزت نفس روزنبرگ
 • تست شخصیت Beechman
 • مقیاس شخصیت آسیب پذیر VNS
 • پرسشنامه شخصیتی خودآموز NPI
مشاهده رابطه جنسی والدین

تست استرس

استرس روانی اجتماعی، تنش یا تنش در روانشناسی به معنای فشار و زور است و هر محرکی که موجب ایجاد استرس در انسان می شود، استرس یا دلهره نامیده است.

پرسشنامه ها

 • تست افسردگی، اضطراب و استرس تست DASS
 • پرسشنامه استرس هری
 • مقیاس استرس هولمز و رامر (بزرگسالان)

برای انجام تست سنجش استرس و اضطرابکلید کنید

اختلالات اضطرابی

اضطراب یا تشویش یک احساس ناخوشایند و مبهم دلهره و اضطراب با منبع ناشناخته است که فرد را به ناراحتی، نا امیدی و تحریک فیزیولوژیست سوق می دهد.

پرسشنامه ها

 • تست روانشناسی اضطراب Beck
 • آزمون اضطراب کاتولیک
 • مقیاس وسواس آمیز YBOCS
 • مقیاس اضطراب و افسردگی
 • FCL
 • BICI Body Image Worry Questionnaire
 • مجسمه وسواس-اجباری مدسی
 • پرسشنامه اعتقادی OBQ هدف
 • اضطراب بالینی برای کودکان RCMAS 9 تا ۱۹ ساله
 • مقیاس اضطراب چند بعدی برای کودکان MASC 8 تا ۱۹ ساله
 • SPAI-C پرسشنامه اضطراب کودکان ۸ تا ۱۴ ساله

برای انجام تست سنجش استرس و اضطراب رایگان کلید کنید

مشاوره حضوری آنلاین و تلفنی مشاورانه

اختلالات خلقی

این یک نوع اختلال است که به عنوان تجربه افسردگی یا مانیا یا هر دو تعریف شده است.

این اختلالات شامل دوره های اصلی افسردگی (یک قطبی) یا افسردگی – مانیا (دیفتری)

پرسشنامه ها

 • پرسشنامه افسردگی بک
 • پرسشنامه افسردگی CDI برای ۷ تا ۱۷ ساله

تست هوش

این یک توانایی ذهنی است و شامل انواع توانایی هایی مانند استدلال، برنامه ریزی، حل مسئله، تفکر انتزاعی، استفاده از زبان و یادگیری است.

پرسشنامه ها

 • آزمون هوش هوش وکسلر WAIS 16 تا ۹۰ سال
 • مقیاس هوش استنفورد-بینه ۲ تا ۸۹ سال
 • ماتریس پیشرونده رین ۵ تا ۱۷ ساله
 • مقیاس غیر کلامی وکسلر برای توانایی WNY 4 تا ۱۱ سال
 • تست پیشرفت واکسلر فردی ۴ تا ۸۵ سال

حافظه

حافظه در روانشناسی روانی، توانایی ذهنی برای ذخیره و یادآوری و یادآوری اطلاعات و تجربیات است.

پرسشنامه ها

 • آزمون حافظه وکسلر
 • مقیاس حافظه کودک CMS
 • تست حافظه و یادگیری VRAML2
 • مقیاس اختلال نقص توجه براون
 • تست تشخیص Benton
 • بررسی NEPSY رشد روانشناسی عصب شناسی

شناخت

این توصیف، به دست آوردن، ذخیره، تبدیل و استفاده از دانش است.

عوامل مختلفی چون درک، حافظه، زبان، استدلال و تصمیم گیری، فرایندهای ذهنی در مراحل مختلف شناخت هستند.

پرسشنامه ها

 • آزمون NPSIS
 • تست Halstead Ratan
 • آزمون ویسکانیایی
 • تست خواندن
 • آزمون خواندن نلسون و دنی
 • آزمون خواندن Woodcool
 • تست اطلاعات سالمندان SGIT
 • پرسشنامه عصبی NPI

سایت “مشاورانه” این تست را به شما پیشنهاد می کند تست هوش هیجانی | شخصت شناسی | ۹۰ سوال .

دانلود مجموعه تست روانشناسی و شخصیت شناسی رایگان برای اندروید

منبع :

 1. کاویانی حسین, موسوی اشرف السادات, گلفام ارسلان. کاوش در واژه های روان شناختی (هیجان، شناخت، آسیب شناسی، درمان و شخصیت،) در لغت نامه (فرهنگ) های زبان فارسی. زبان و زبان شناسی :   بهار و تابستان ۱۳۸۶ , دوره  ۳ , شماره  ۱
 2. مرکز مشاوره ستاره ایرانیان ، ۱۳۹۶، سایت mmsi.ir