توقعات نوجوانان از پدر و مادر

نوجوانی سن خاصی است و در این سن نوجوان نیازمند توجه و تحسین می باشد و نیاز دارد که مورد توجه قرار گیرد و از او قدردانی شود اما بسیاری از والدین نکات مثبت فرزندشان را در این دوره نمی بینند و به آن اشاره نمی کنند و فقط نسبت به نکات منفی فرزندشان واکنش نشان می دهند.

والدین باید به خوبی به نوجوانشان توجه کنند مثلا اگر فعالیت مثبتی از طرف فرزندشان می بینند او را مورد تحسین قرار دهند تا در آن زمینه پیشرفت بیشتری داشته باشد.

در دوران نوجوانی افراد اعتماد به نفس ضعیفی دارند به همین دلیل باید مورد توجه والدین قرار گرفته و به خوبی مورد تشویق و تحسین قرار بگیرند و پدر و مادر کارهای مثبت او را مهم در نظر بگیرند و آن ها مورد تشویق قرار دهند.

والدین باید نیازهای فرزندشان را به خوبی بدانند و بفهمند که نوجوانشان از آن ها چه توقعاتی دارد در این صورت می تواند رابطه بهتر و موثرتری با فرزندش داشته باشد و با یکدیگر رابطه ای صمیمانه و دوستانه دارند.

توقعات نوجوانان از پدر و مادر – محبت و یاری 

در دوران نوجوانی فرد توقع دارد تا او را بفهمند و دوست دارد در کنار کسانی باشند که می داند در شرایط بحرانی می توانند از او حمایت کرده و پشتیبانش باشند در این دوره نوجوان توقع دارند تا به او محبت شود و رابطه دوستانه با دیگران داشته باشد و در صورت نیاز به کمک به او یاری برسانند.

در این سن والدین و مربیان باید به نوجوان بیشتر نزدیک شوند و با او روابط دوستانه ای داشته باشند و او را به عنوان یک نوجوان بپذیرند و قبول کنند که دیگر بچه نیست و کم کم وارد بزرگسالی می شود.

با انتقال حس خوب به نوجوان می توانید همراه خوبی باشید و به او کمک کنید تا به آسانی از این دوران عبور کند.

دانش و تخصص:

اگر والدین در یک زمینه دانش و تخصص لازم را داشته باشد در این صورت برای نوجوان بسیار جذاب خواهد بود که می تواند در زمینه ای با والدینش به صحبت و مصاحبت بپردازد و احساس می کند دیگران تنها نیست.

او با سوال پرسیدن از والدینش می تواند به بسیاری از سوالات اساسی و علمی که برای او بی پاسخ مانده است به جواب برسد و از سردگمی و ابهاماتی که برای او پیش آمده است رها شود.

تفاوت های فردی:

افراد از همان ابتدا که متولد می شوند با یکدیگر متفاوت هستند و این تفاوت های فردی از زمان تولد تا پیری در همه انسان ها وجود دارد و در همه مراحل زندگی موثر می باشد.

اما در زمان نوجوانی این تفاوت ها شدت بیشتری دارد چون این دوره باعث می شود تا تنوع و اختلافاتی در منش ظاهر شود.

پس معلم باید به این نکته توجه کند و بیشتر از قبل تنوع و تفاوت را در پیش گیرد و شرایط فردی را در نظر گرفته و تربیت خود را متناسب با طبیعت های فرد سازگار و متناسب سازد.

چند راز پسران نوجوان که والدین_باید

توقعات نوجوانان از پدر و مادر – شخصیت شناسی:

والدین باید فرزند خود را به خوبی بشناسند و به شخصیت او پی ببرند تا بتوانند بر اساس آن رفتار خود را با واقعیت های خلقی نوجوان تطبیق دهند و منطبق بسازند.

توقعات نوجوانان از پدر و مادر – آینده نگری:

وقتی که فرد به دوره نوجوانی می رسد آینده نگر می شود و به آینده توجه بسیاری می کند او در این سن به جای علاقه ای عملی و آنی خود به آینده تمرکز بیشتری دارد و میل به کمال مطلوب جایگزین افکار آنی او می شود.

در دوره نوجوانی بیشتر ذهن او درگیر انتخاب شغل می باشد و بیشتر دوست دارد خود را برای کنکور و ورود به دانشگاه آماده کند و دانشگاه، تحصیل و شغل بیشتر مشغله ذهنی او می باشد.

در این دوره والدین باید آینده نگر باشند و به عزم و اراده نوجوان توجه کرده و او را مورد حمایت قرار دهند تا در زمینه علایق خود موفق شود.

توقعات نوجوانان از پدر و مادر

توجه به پرورش جسمی و جنسی:

در این دوره والدین باید به مسائلی مانند تغذیه نوجوان، ورزش های مناسب، ترغیب به ورزش های گروهی، وزن، قد، آموزش مسائل جنسی و غیره توجه کند.

در این سن بسیاری از نوجوانان با مسائل جنسی رو به رو می شوند و افکارشان درگیر این مسائل شده، در این شرایط والدین باید اطلاعات لازم در این زمینه را به فرزندشان بدهند و او را آگاه سازند تا بتوانند جلوی بسیاری از انحرافات معمول را بگیرند.

اگر والدین در این زمینه بی توجهی کنند و به آگاهی لازم را در اختیار فرزندشان قرار ندهند ممکن است این مسئله باعث شود تا افکار وسواسی و وحشت هایی دوران بلوغ در فرد ظاهر شود.

والدین بهتر است به طور انفرادی با فرزند خود به گفت و گو بپردازد و آگاهی های لازم را به او بدهد.