توقعات نوجوانان از والدین

نوجوانی سن خاصی است و در این سن نوجوان نیازمند توجه و تحسین می باشد. این بدین معنی است که نوجوان نیاز دارد که مورد توجه قرار گیرد و از او قدردانی شود اما بسیاری از والدین نکات مثبت فرزندشان را نمی بینند و به آن اشاره نمی کنند و فقط نسبت به نکات منفی فرزندشان واکنش نشان می دهند.

والدین باید به خوبی به نوجوانشان توجه کنند مثلا اگر فعالیت مثبتی از طرف فرزندشان می بینند او را مورد تحسین قرار دهند تا در آن زمینه پیشرفت بیشتری داشته باشد.

در دوران نوجوانی افراد اعتماد به نفس ضعیفی دارند به همین دلیل باید مورد توجه والدین قرار گرفته و به خوبی مورد تشویق و تحسین قرار بگیرند و پدر و مادر کارهای مثبت او را مهم در نظر بگیرند و آن ها مورد تشویق قرار دهند.

والدین باید نیازهای فرزندشان را به خوبی بدانند و بفهمند که نوجوانشان از آن ها چه توقعاتی دارند، در این صورت می توانند رابطه بهتر و موثرتری با فرزندش داشته باشد و با یکدیگر رابطه ای صمیمانه و دوستانه تری برقرار کنند.

توقعات نوجوانان از والدین – محبت و یاری

در دوران نوجوانی فرد توقع دارد تا او را بفهمند و دوست دارد در کنار کسانی باشند که می داند در شرایط بحرانی می توانند از او حمایت کرده و پشتیبانش باشند. در این دوره نوجوان توقع دارند تا به آن ها محبت شود و رابطه دوستانه با دیگران داشته باشد و در صورت کمک به او یاری برسانند.

در این سن والدین و مربیان باید به نوجوان بیشتری نزدیک شوند و با آن ها روابط دوستانه ای داشته باشند و او را به عنوان یک نوجوان بپذیرند و قبول کنند که دیگر بچه نیست و کم کم وارد دوران بزرگسالی می شود.

با انتقال حس خوب به نوجوان می توانید همراه خوبی برای او باشید و به او کمک کنید تا به آسانی از این دوران عبور کند.

دانش و تخصص

اگر والدین در یک زمینه دانش و تخصص لازم را داشته باشد در این صورت برای نوجوان بسیار جذاب خواهد بود که می توانند در زمینه ای با والدینش به صحبت و مصاحبت بپردازد و احساس می کند تنها نیستند.

آن ها با سوال پرسیدن از والدینش می توانند به بسیاری از سوالات اساسی و علمی که برای آن ها بی پاسخ مانده است جواب بدهند و از سردگمی و ابهاماتی که برای آن ها پیش آمده است رها شود.

والدین بی توجه

توقعات نوجوانان از والدین – تفاوت های فردی

افراد از همان ابتدا که متولد می شوند با یکدیگر متفاوت هستند و این تفاوت های فردی از زمان تولد تا پیری در همه انسان ها وجود دارد و در همه مراحل زندگی آن ها موثر می باشد.

اما در زمان نوجوانی این تفاوت ها شدت بیشتری دارد. این دوره باعث می شود تا تنوع و اختلافاتی در منش ظاهر شود.

پس معلم اید به این نکته توجه کند و بیشتر از قبل تنوع و تفاوت را در پیش گیرد و شرایط فردی را در نظر گرفته و تربیت خود را با طبیعت های فرد سازگار و متناسب سازد.

توقعات نوجوانان از والدین

شخصیت شناسی 

والدین باید فرزند خود را به خوبی بشناسند و به شخصیت او پی ببرند تا بتوانند بر اساس آن رفتار خود را با واقعیت های خلقی نوجوان تطبیق دهند و منطبق بسازند.

آینده نگری 

وقتی که فرد به دوره نوجوانی می رسد آینده نگر می شود و به آینده توجه بسیاری می کند او در این سن به به آینده تمرکز بیشتری دارد و میل به کمال مطلوب جایگزین افکار آنی او می شود.

در دوره نوجوانی بیشتر ذهن او درگیر انتخاب شغل می باشد و دوست دارد خود را برای کنکور، ورود به دانشگاه ، تحصیل، شغل و آینده آماده کند.

در این دوره والدین باید آینده نگر باشند و به عزم و اراده نوجوان توجه کرده و او را مورد حمایت قرار دهند تا نوجوان در زمینه علایق خود موفق شود.