رازداری و علت های برملا کردن راز دیگران

علت های برملا کردن رازهای دیگران

رازداری و علت های برملا کردن راز دیگران یکی از فضیلت های اخلاقی است که در حیطه هایی مانند روانشناسی، پزشکی و وکالت موضوع چالش برانگیزی محسوب می شود.

تقریبا همه ما از کودکی رازداری را یک صفت پسندیده و نقطه مقابل آن، افشا سازی راز دیگران را ناپسند و مذموم می دانیم.

راز و رازداری و علت های برملا کردن راز دیگران

در لغت به آنچه که مخفی، پنهان و پوشیده است، و شخص تمایلی به بیان آن ندارد راز گفته می شود. و رازداری نیز به معنای حفظ این اسرار پوشیده و مخفی نگهداشتن عمدی آن است.

در واقع رازداری را می توان نوعی احترام به حریم شخصی فرد تلقی نمود. موضوعی که باعث می شود فرد در اتاق درمان و بدون نگرانی بابت از دست دادن آبروی خود، مسائل و مشکلاتش را با روانشناس در میان بگذارد.

همه ی ما در زندگی و یا گذشته ی خود اسرار و اطلاعاتی داریم که تمایلی به فاش شدن آن  نزد دیگران حتی نزدیک ترین افراد به خود ( خانواده و همسر ) نداریم.

می توان گفت راز بخش جدایی ناپذیر زندگی بشر و بخشی از حریم خصوصی هر فرد است.

رازداری در روانشناسی دارای سه ویژگی به شرح زیر است:

  • اجتماعی بودن : رازداری پدیده ای اجتماعی است چرا که اطلاعات خاصی از همه یا اکثر افراد پنهان می ماند.

  • آگاهانه بودن: فرد رازدار آگاهانه درباره حفظ راز یا افشای آن تصمیم می گیرد.
  • فعالانه بودن: فرد رازدار جهت جلوگیری از افشا شدن رازش فعالانه تلاش می کند ( از طرق سرکوب میل خود برای بیان راز با دیگران و یا از طریق دوری کردن از افرادی که می تواند باعث افشای رازش شوند).

انواع مشاوره

انواع مختلف راز

  1. اسرار مثبت و منفی

  • رازهای مثبت : رازهایی در حیطه موفقیت ها، پیشرفت و رشد شخصی در ابعاد تحصیلی ، خانوادگی و اقتصادی را شامل می شود که معمولا افشای آن باعث طمع و حسادت می شود.

همچنین رازهایی خوشایند که جهت سورپرایز کردن به صورت موقتی مخفی می ماند در این گروه ” راز های مثبت ” قرار می گیرد.

  • رازهای منفی: اسراری را شامل می شود که دربرگیرنده ی اطلاعاتی از کاستی ها، نقص ها و عیوب شخص است که افشای آن باعث بی حرمتی، دشمنی، از بین رفتن احترام و آبروی فرد می شود.
  1. اسرار شخصی و اسرار دیگران

  • راز شخصی: رازی که شامل مسائل و جزئیات زندگی خصوصی و شخصی فرد است و رازدار یا افشاکننده راز نیز خود فرد است.
  • راز دیگران: اسراری که دیگران با اعتماد به شخص نزد او به امانت می سپارند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم پنهان و مخفی نگه داشتن آن را انتظار دارند.

رازهای اعتقادی، خانوادگی، اجتماعی و… از دیگر انواع تقسیم بندی رازها است.