سندرم افسردگی و خستگی مفرط عبارت از دو شرایطی می باشند که حتی بعد از یک استراحت شب مناسب، می تواند منجر به ایجاد احساس خستگی افراطی در یک فرد شود.

این امکان وجود دارد که هر دو این شرایط در یک زمان مشابهی ایجاد شوند. همچنین اشبتاه گرفتن احساسات خستگی به جای افسردگی و بالعکس، یک مورد رایجی می باشد.

افرادی که افسرده می باشند، در اغلب مواقع با مشکلات خوابی مواجه هستند.

چرا من احساس غمگینی و تنهایی دارم؟

در برخی مواقع، تنهایی می تواند یک علامتی از یک چیز دیگری باشد که در زندگی ما وجود دارد، مواردی از قبیل بیماری یا ناتوانی. همچنین یک سری از شواهد موجود نشان می دهند که تنهایی می تواند یک علامتی از بیماری روانی باشد. تعدادی از بیماری های روانی، همانند:

  • دو قطبی،
  • اضطراب
  • و افسردگی

می توانند منجر به ایجاد احساس تنهایی در اکثر افراد شوند.

آیا افسردگی منجر به خسته شدن شما می شوند؟ سندرم افسردگی چیست

من به چه نحوی می توانم از غمگین شدن خودم پیشگیری کنم؟

یک سری روش های مثبتی برای مقابله با احساسات غمگینی و درمان سندرم افسردگی وجود دارد:

  1. به احساسی که دارید و دلیل آن توجه کنید. شناخت احساستان به شما کمک می کند تا خودتان را بشناسید و بپذیرید. …
  2. از حالت ناامیدی یا شکست خارج شوید. زمانی که کارها طبق تمایل شما پیش نروند، تسلیم نشوید! …
  3. تفکر مثبتی داشته باشید. …
  4. نسبت به راه حل های موجود فکر کنید. …
  5. حمایت دریافت کنید. …
  6. خودتان را در وضعیت روانی مثبتی قرار دهید.

چگونه خوشحال بمانید و از سندرم افسردگی دور بمانیم؟

۱-تماس تلفنی با کسی که شما را دوست دارد

اولین کاری که شما باید در حین داشتن وضعیت ناراحتی انجام بدهید، تماس گرفتن با مادرتان می باشد.

هر شخصی یک رابطه خاصی با والدین خودش دارد، ولی رابطه موجود با مادر یک رابطه و پیوند خاصی می باشد.

در رابطه با احساسات متضادی که در رابطه با خودتان دارید، با وی صحبت کنید.

وی به شما کمک خواهد کرد تا ارزش خودتان را بدانید.

داشتن یک گفتگوی خوب با مادرتان، اصطلاحا بهترین دارویی است که هر فرد دارای احساس ناراحتی می تواند مصرف کند.

در صورتی که نمی توانید با مادرتان صحبت کنید، با یک شخصی صحبت کنید که واقعا به شما نزدیک می باشد.

این کار هم تاثیر مشابهی خواهد داشت.

افرادی که شما را دوست دارند، افرادی می باشند که به خاطر خودتان از شما قدردانی می کنند.

۲-قدردان باشید

اکثر ماها تفکرات سایر افراد نسبت به خودمان را در درون قلبمان نگه می داریم. در برابر یک آینه بایستید و به خودتان نگاه کنید.

نسبت به از آنچیزی که می بینید، قدردان باشید. تمامی معایب شما مال خودتان است و باید نسبت به آن چیزی که طبیعت به شما داده است، قدردان باشید.