اولین امتحان دوره اول ابتدایی، متوسطه و دبیرستان در ابتدای دوره با توجه به اینکه نمرات این ترم تاثیر زیادی بر نمره کل ترم دارند مهم است.

بنابراین اهمیت این امتحانات کمتر از ترم آخر برای دستیابی به موفقیت نیست.

روش های مختلفی برای به کار بستن اصول درست در مطالعه برنامه درسی وجود دارد که در مشاوره های تحصیلی گوشزد می شوند.

از جمله عوامل موفقیت در امتحانات وجود دارد.

با این حال، بسیاری از دانش آموزان روش صحیح مطالعه را نمی دانند.

و به رغم مقدار زیاد موارد آموزشی یادشده، نمی توانند در روز آزمون بر روی کاغذ، دانسته های خود را پیاده کنند.

کارشناسان به دانش آموزان راه های مختلفی برای موفقیت در امتحانات می گویند که در برنامه های مشاوره تحصیلی کنکور موجود است.

 برای مثال، در مکانی که می توانید تمرکز کنید درس بخوانید.

یا برای تهیه خلاصه ای از مطالب درس و خواندن مطالب مهم آماده باشید.

دانش آموزان مجبور نیستند خودشان را با دیگران مقایسه کنند تا در امتحانات موفق شوند.

زیرا هر شخص دارای استعدادهای متفاوت در ظرفیت های مختلف است.

در طول مطالعات خود، به ویژه در طول آزمایش، تغذیه مناسب و خواب کافی را فراموش نکنید.

شیوه صحیح مطالعه راه موفقیت در امتحان

سعی کنید قبل از خودتان ازمون بگیرید تا سطح دانش را ارزیابی کنید.

دوری از عوامل استرس زا و همچنین همکلاسی هایی که سخنان آنها سبب اضطراب می شود مهم است.

در ابتدای امتحان ابتدا سعی کنید که به سؤالاتی که برای شما آسان است پاسخ دهید.

وقت و انرژی خود را با نگرانی و تفکر درباره پیامدهای امتحان و کنجکاوی درباره دیگران از دست ندهید.

حداقل یک ساعت قبل از امتحان، قبل از شروع به مطالعه در مورد آزمون فکر کنید.

زیرا شما ممکن است سؤال نداشته باشید و اضطراب داشته باشید و چیز دیگری را فراموش کنید.

هنگامی که اضطراب به سراغتان می آید، خودتان را آزمایش کنید.

کتاب را ببندید و جمله را تکرار کنید.

این اضطراب شما را از بین می برد.

اگر در طول مطالعه نگران هستید و ناراحت هستید، چند دقیقه صبر کنید و سپس مطالعه کنید.

دانش آموزان باید در طول سال تحصیلی یک برنامه درسی برای کتاب های مطالعه خود داشته باشند.

مهارت برنامه ریزی صحیح ویژه کنکوری ها

برنامه درسی را مبنای برنامه مطالعه کنند.

اگر در اولین دوره با این موضوع موافق نباشید، در چند پاراگراف بعدی آنرا اجرا کنید.

انباشت برنامه درسی یکی از عوامل اضطراب و استرس است.

بنابراین دانش آموزان باید در ابتدای سال تحصیلی خود برنامه درسی خود را داشته باشند.

روز امتحان زمان بررسی درس است.

شما نمی توانید مقدار زیادی از کتاب ها را در روز امتحان مطالعه کنید.

یکی از عوامل شکست در امتحانات، یک محیط ناامید و پر تنش است.

در طول مطالعات خود، به ویژه روزهای امتحان، یک محیط آرام و خوب را ایجاد کنید.

زیرا آرامش ذهنی و احساسی تاثیر زیادی بر موفقیت شما دارد.

روز امتحان به معنای توقف سرگرمی نیست.

بعد از حدود یک ساعت، حدود ده دقیقه استراحت کنید.

در این زمان، سعی کنید از اتاق مطالعه خارج شوید و به مکان های دور که دوست دارید نگاه کنید.

این کار قدرت ذهن شما را افزایش می دهد و شما می توانید با انرژی جدید مطالعه کنید.

توجه داشته باشید که هنگام تعیین مطالعه خود، مطمئن باشید که در همان زمان مطالعه کنید و برنامه های درسی خود را با انجام کارهای دیگر تعطیل نکنید.