صمیمیت چیست ؟ یکی از ابزارهایی مهم و قوی که بشر برای زندگی کردن لازم دارد رابطه موثر و مفید می باشد، رابطه موثر به رابطه ای می گویند که برای هر دو نفر مفید باشد و برای وضعیت روحی و روانی فرد سودمند باشد و تنها نفع شخصی فرد را شامل نمی شود بلکه برای هر دو نفر باید مفید باشد.

یکی از روابطی که نیازهای روحی و روانی ما از جمله دوست داشتن و دوست داشته شدن را تامین می کند صمیمیت و روابط موثر می باشد، به عبارتی همه انسان ها نیاز به محبت دارند و نیاز  دارد تا دیگران را دوست داشته باشند و دوست داشته شوند.

اما برای اینکه روابط موثر و صمیمیت بین افراد به وجود آید نیاز به تلاش می باشد و این روابط ناخودآگاه و به خودی خود اتفاق نمی افتد..

بر اساس نظر روانشناسان خوب و مراکز روانکاوی باید بین زوجین روابطی سرشار از عشق و محبت به وجود آید و روابط زناشویی پردوام و سرشار از عشق داشته باشند و برای اینکه روابطه خوبی داشته باشند نیاز به صمیمیت و سلامت روان می باشد.

انسان نیازهای بسیاری دارد و باید این نیازها به خوبی رفع شود تا از نظر روحی حالش خوب باشد این نیازها عبارت اند از نیازهای عاطفی، ذهنی، هیجانی و معنوی.

زمانی که این نیازها ارضا شود فرد احساس خوبی خواهد داشت در غیر اینصورت احساس ناراحتی خواهد کرد یکی از این نیازها که برای زندگی لازم است صمیمیت می باشد که حس مثبتی در زندگی ایجاد می کند.

تعریف صمیمیت

روانشناسان و مشاوران تعریف های متعددی در مورد صمیمیت کرده اند که در زیر نمونه هایی از آن ها را ذکر می کنیم.

از نظر برخی روانشناسان صمیمیت یک رابطه شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر می باشد و نزدیکی دو طرف را نشان می دهد.

به عبارت دیگر صمیمیت فرایندی است که در آن افراد عواطف، احساسات، هیجان ها ، ترس ها و آرزوهای خود را بدون نگرانی با دیگران در میان می گذارد و با آن طرف احساس خودمانی و صمیمیت می کنند.

صمیمیت یک عبارت تعاملی می باشد و هدف و محور این فرایند، شناخت، درک و پذیرش وهمدلی با احساسات فرد می باشد و صمیمیت یک نیاز اساسی در انسان است و بسیار اهمیت دارد.

شفقت درمانی

نظریه دوست داشتن و  عشق ورزیدن رابین

رابین برای عشق و دوست داشتن سیستم جداگانه ای را تنظیم کرده است و برای اینکه تنظیمات این سیستم را به درستی انجام دهد از نظرات زوجین استفاده کرده است.

صمیمیت

بر اساس مطالعاتی که در این نظریه انجام شده است دوست داشتن، مهربانی همراه با احترام و عشق ورزی را به ۳ مشخصه می توان تقسیم کرد که در زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

۱- علاقه مندی و دلبستگی:

به حضور فیزیکی یک نفر دیگر نیاز داریم تا از او حمایت کنیم و میل داریم تا کسی دوستش داریم نیازهای ما را به خوبی بشناسد و رفع کند.

۲- مراقبت:

نسبت به فرد دیگری احساس نگرانی می کنیم و دوست داریم از او حمایت کنیم و به او کمک کنیم.

۳- صمیمیت:

با فرد موردنظر احساس صمیمیت می کنمی و در فضایی که مملو از اعتماد و باور است میل داریم با فرد احساس راحتی کنیم و روابط صمیمانه و نزدیک با او داشته باشیم.

رابین با بررسی نظر زوجین به این نتیجه رسید که میان ابراز عشق در زن و مرد هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر دو به عشق و محبت نیاز دارند.