فاصله گرفتن از گذشته خود موجب چه می شود؟

امروزه ابداعات، اختراعات و نوآوری های بسیاری صورت گرفته است و دلیل آن به خاطر فاصله گرفتن از گذشته خود و اندیشه های گذشته و سنتی می باشد که باعث افزایش خلاقیت افراد می شود.

بر اساس مطالعاتی که روانشناسان انجام داده اند اشخاص می توانند مهارت های جدید و تازه را بیاموزد و از آن مهارت های جدید در زمینه شغلی، خانوادگی و بسیاری از مسائل دیگر استفاده کند.

گاهی اوقات شرایطی به وجود می آید که فرد برای این که الگوی جدیدی را تجربه کند باید الگوهای قدیمی را کنار بگذارد و بدون کنار گذاشتن الگوی قدیم قادر نخواهد بود الگوی جدیدی را تجربه کند.

بر اساس همین قضایا اگر فرضیه هایی که در مورد افراد داریم را کنار نگذاریم نمی توانیم انتظار داشته باشیم تا روابط با دوامی با دیگران داشته باشیم و بتوانیم روابط خوبی را تشکیل دهیم.

در اسلام نیز افراط منع شده است و توصیه شده است که مسلمان میانه روی داشته باشند.

غلبه بر گذشته خود

بر اساس نظر روانشناسان افرادی که عادت های جدیدی را فرا می گیرند باید عادت های کهنه را کنار بگذارند و برای یاد گرفتن عادت های جدید باید طرز برخورد خوبی را یاد داشته باشند.

افراد برای این که گذشته خود و عادت های گذشته خود را کنار بگذارند باید شناخت دقیقی از برنامه ها و هدف های خود داشته و نسبت به هدف های خویشتن اطلاع درستی از برنامه ها داشته باشند.

فرد باید بداند که چه کسی می باشد و می خواهد به کجا برسد، اگر او نسبت به اولویت های زندگی اش بی توجه باشد عملکرد ضعیفی نسبت به اهدافش خواهد داشت. می توان به کمک احساسات، عواطف و با تغییر دادن روحیه و شرایط نتایج ضعیف را از میان برداشت.

هنگامی که افراد برنامه ای برای زندگی شان دارند باید به طور دقیق برنامه ریزی کرده و آن ها را مدیریت کنند تا به هدف های خود برسند و آن ها نباید در برنامه های خود دمدمی مزاج باشند و برنامه هایشان را بر اساس هوس هایشان تغییر دهند، اشخاص باید بر اساس نظم و انضباط برنامه های خود را مکتوب کنند.

افراد باید برای برنامه های خود نظم و برنامه ریزی دقیقی داشته باشند و فرصت های قابل ملاحظه ای را صرف برنامه ریزی کنند، انضباط باعث می شود تا فرد توانایی قول دادن، متعهد شدن و پایبند باقی ماندن را به خوبی اجرا کند و به خوبی بتواند بر نیروهای گذشته غلبه کند.

برای اینکه به هدف های بزرگ برسیم باید از چیزهای کوچک شروع کنیم و بعد می توانیم به تدریج غرور و افتخار شخصی خود را تقویت نماییم و برای این که بتوانیم نسبت به عهد و پیمان خود پایبند باشیم باید توانایی خود را افزایش دهیم.

برنامه ریزی درست

برای برنامه ریزی درست باید قول و قرارهای خود در یک جا ثبت کنیم و آن ها را در جلوی دید خود گذاشته و به آن ها توجه کنیم، افراد با ثبت کردن قول و قرارهای خود تصمیم شان را تقویت می بخشند. بنابراین برای انجام دادن آن کار و رسیدن به هدف مورد نظر باید تلاش لازم را انجام نماییم و برنامه دقیقی داشته باشیم.

برای ثبت تصمیمات و انجام آن ها می توانید از موضوعات ساده استفاده کنید مثلا می توانید با خودتان قرار بگذارید که در هر شرایط روحی در وقت معین و مشخصی از خواب بیدار شوید و بعد با خود قرار بگذارید که در نخستین ساعت های بیداری به صورت دقیق و سودمند برای خود برنامه بریزید.

اگر افراد نسبت به اهداف و برنامه های خود پایبند باشند و پایبند باقی بماند خواهد دید که به موفقیت نزدیک خواهند شد چون اصل پایبند بودن و پایبند باقی ماندن قدرت عظیمی دارد و باعث می شود تا فرد دارای عزت نفس شده و پایه و اساس موفقیت او تشکیل خواهد شد.

برای این که فرد یک رفتار جدید را شروع کند باید تلاش بیشتری را انجام دهد و برای این تلاش به نیروی بیشتری نیاز دارد زیرا عادت های کهنه موانع قدرتمندی می باشند و به سختی می توان این عادت ها را از بین برد.

به طور مثال ممکن است که فرد بخواهد در برنامه غذایی خود تجدید نظر کرده و تصمیم دارد که بر عادت پرخوری خود غلبه کند و روز بعد به این نتیجه می رسد باید این قول و قرار را به خوبی تقویت کند تا در آن به موفقیت برسد.

مرکز مشاوره روابط زناشویی

چگونه می توانیم عادت های بد را کنار بگذاریم و از عادت های خوب استفاده کنیم ؟

قبل از این که برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی کنیم باید دشواری های آن هدف ها را در نظر بگیریم.

بر اساس نظر مشاوران باید قول و قراری با خود ببندیم که بتوانیم به درستی آن را به مرحله عمل برسانیم و اگر نتوانیم کاری که شروع کرده ایم را به پایان برسانیم باعث خواهیم شد که از اراده سستی برخوردار شویم.

قبل از این که هدفی را برای خود در نظر بگیریم باید مشکلات و هزینه ها را به درستی ارزیابی کنیم و ببینیم می توانیم با استفاده از نیرویی که داریم به هدف مشخص برسیم و آیا از نیروهای پیش برنده ی کافی بر خوردار می باشیم یا خیر.

اگر نیرو را مورد ارزیابی قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که ممکن است نیروهای قدرتمندی وجود داشته باشند که مانع نیروهای جدید شوند و نیروهای جدید را از کار بیندازند، برای اینکه بتوانید یک عادت را تغییر دهید باید تلاش جدی با نیرویی قوی را در نظر بگیرید.

گذشته خود

مثلا اگر تصمیم داریم که برنامه غذایی خود را تغییر دهیم باید اوقات، مکان ها و مواقعی که ممکن است از تصمیم خود منصرف شویم را در نظر بگیریم و این مواقع و شرایط را به خوبی بشناسیم تا بتوانیم با این موانع مقابله کنیم.

برای این که تصمیم خود را تقویت کنیم می توانیم از ابزارهای دیگری استفاده کنیم.

عادت های کهنه بسیار قدرتمند می باشند و شرایط را برای ایجاد عادت های جدید محدود می کنند بعضی از عادت ها مانند پاره کردن عادت های ریشه دار انتقاد، پر خوری و یا پر خوابی به چیزهایی بیش از نیروی اراده نیازمند می باشد.