ماریجویانا یا گل Marijuana) cannabis)

ماری جوانا از گیاه حشیش، Cannabis sative، به دست می آید. مهمترین ماده شیمیایی روان گردان (تغییر دهنده وضعیت روانی) که در ماری جوانا وجود دارد، عبارت از delta-9-tetrahydrocannabinol یا THC می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به گزارش علمی ماری جوانا[۱] مراجعه کنید.

اسم های خیابانیاسم های تجاریحالت های رایجروش های مرسوم مصرفجدول DEA
Blunt, Bud, Dope, Ganja, Grass, Green, Herb, Joint, Mary Jane, Pot, Reefer, Sinsemilla, Skunk, Smoke, Trees, Weed; Hashish: Boom, Gangster, Hash, Hempدر ایالت هایی که فروش ماری جوانا قانونی می باشد، از برندهای مختلفی استفاده می شود.برگ ها، ساقه ها، بذرها و (یا) گل های بریده شده و خشک خاکسستری – متمایل به سبز؛ رزین (حشیش) یا چسبناک، مایع سیاه (روغن حشیش).دود داده می شود، خورده می شود (با غذا ترکیب می شوید یا همانند چای دم می شود)I**

تاثیرات و عوارض گل یا ماریجوانا

کوتاه مدتافزایش درک حسی و خوشحالی که بعد از خواب آلودگی یا ریلکس شدن صورت می گیرد؛ کُند شدن زمان واکنش؛ مشکلات مربوط به توازن و هماهنگی؛ افزایش ضربان قلب و اشتها؛ مشکلات مربوط به یادگیری و حافظه؛ اضطراب.
بلند مدتمشکلات سلامت روانی، سرفه بیش از حد، عفونت های تنفسی مکرر.
سایر مشکلات مربوط به سلامتیجوانان: احتمالا کاهش امتیازات IQ در زمانی که نوجوانان به صورت مکرری مصرف کنند.

بارداری: نوزادان به دنیا آمده در توجه، حافظه و حل کردن مسائل با مشکل مواجه می شوند؛ افزایش ریسک مربوط به تولید پیش از موعد.

در ترکیب با الکلافزایش ضربان قلب، فشار خون؛ کاهش زیاد پردازش ذهنی و زمان واکنش.
علائم ترکبی قراری، مشکلات خوابی، کاهش اشتها، اضطراب.

روش ترک گل

داروهاهیچ دارویی وجود ندارد که کارایی آن در درمان اعتیاد به ماری جوانا، مورد تایید FDA قرار گرفته باشد.
روش های رفتار درمانی·         روش درمان شناختی رفتاری (CBT)

·         مدیریت وابستگی، یا انگیزه های تهییجی

·         روش درمان افزایش انگیزه[۲] (MET)

·         رفتار درمانی های مربوط به نوجوانان

·         برنامه های پزشکی موبایلی

اکستازی MDMA (Ecstasy / Molly)

یک ماده مخدر ترکیبی و روان گردانی می باشد که یک سری تشابهاتی با هر دو مورد آمفتامین محرک و مسکالین هالوسینوژن دارد. MDMA مخفف یک عنوان علمی ۳,۴-methylenedioxy-methamphetamine می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به گزارش علمی سوء مصرف MDMA (Ecstasy)[3] مراجعه کنید.

اسم های خیابانیاسم های تجاریحالت های رایجروش های مرسوم مصرفجدول DEA
Adam, Clarity, Eve, Lover’s Speed, Peace, Uppersهیچ نوع مصرف تجاری نداردقرص های رنگی همراه با لوگوهای مهر زده شده، کپسول ها، پودر، مایعبلعیدن، استنشاق کردنI**

تاثیرات احتمالی بر روی سلامتی

کوتاه مدتبازداری کاهش یافته؛ افزایش درک حسی؛ افزایش ضربان قلب و فشار خون؛ درد عضلات؛ تهوع؛ ضعف؛ سرد شدن یا عرق کردن؛ کاهش قابل توجه دمای بدن که منجر به نقص کلیوی یا مرگ می شود.
بلند مدتحالت گیجی مداوم، افسردگی، مشکلات مربوط به توجه، حافظه و خواب؛ افزایش اضطراب، تکانش گری؛ کاهش علاقمندی به سکس.
سایر مشکلات مربوط به سلامتیناشناخته
در ترکیب با الکلMDMA منجر به کاهش برخی از تاثیرات مربوط به الکل می شود. الکل می تواند غلظت MDMA را کاهش دهد (MDMA می تواند ریسک تاثیرات مسموم کنندگی اعصاب را افزایش دهد)
علائم ترکخستگی، از دست دادن اشتها، افسردگی، مشکلات مربوط به تمرکز.
گزینه های درمانی
داروهاشواهد متناقضی در مورد اعتیاد آور بودن MDMA وجود دارند. تا به حال کاربرد هیچ دارویی در درمان اعتیاد به MDMA مورد تایید FDA قرار نگرفته است.
روش های رفتار درمانیبه منظور مشخص شدن کارایی روش های رفتار درمانی در درمان MDMA به تحقیقات بیشتری نیاز وجود دارد.

مسکالین Mescaline (Peyote)

یک هالوسینوژنی می باشد که در غنچه های شبیه به دیسک در قسمت سر برخی از cacti ها وجود دارد که شامل Peyote هم می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به حقایق ماده مخدر هالوسیوژن ها LSD – ، Peyote, Psilocybin و PCP[4] مراجعه کنید.

اسم های خیابانیاسم های تجاریحالت های رایجروش های مصرف رایججدولDEA
Buttons, Cactus, Mescهیچ نوع کاربرد تجاری نداردغنچه های خشک شده یا تازه، کپسولبلعیده شدن ( جویده شدن یا خیس کردن در آب و بعد از آن بلعیدن)I**

عوارض جانبی مسکالین

کوتاه مدتدرک حسی افزایش یافته؛ توهمات؛ خوشحالی؛ اضطراب؛ افزایش دمای بدن، ضربان قلب، فشار خون؛ عرق ریزی؛ مشکلات مربوط به حرکت کردن.
طولانی مدتناشناخته
سایر مشکلات مربوط به سلامتیناشناخته
در ترکیب با الکلناشناخته
علائم ترکناشناخته
گزینه های درمانی
داروهاتا به حال کاربرد هیچ دارویی در درمان اعتیاد به mescaline  یا سایر هالوسینوژن ها مورد تایید FDA قرار نگرفته است.
روش های رفتار درمانیبه منظور مشخص شدن کارایی روش های رفتار درمانی در درمان اعتیاد به هالوسینوژن ها، به تحقیقات بیشتری نیاز وجو دارد.

[۱] Marijuana Research Report

[۲] Motivational Enhancement Therapy

[۳] MDMA (Ecstasy) Abuse Research Report

[۴] Hallucinogens – LSD, Peyote, Psilocybin, and PCP DrugFacts

ماده مخدر متامفتالین یا کریستال Methamphetamine

یک ماده مخدر آمفتامین محرک و دارای خاصیت اعتیاد آوری بالایی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به گزارش علمی methmphtamine[1] مراجعه کنید.

اسم های خیابانیاسم های تجاریحالت های رایجروش های مصرف رایججدول DEA
Crank, Chalk, Crystal, Fire, Glass, Go Fast, Ice, Meth, SpeedDesoxyn®قرص یا پودر سفید رنگ؛ مت های کریستال شبیه به قطعه های یک لیوان یا یک صخره آبی – سفید درخشان در اندازه های مختلف می باشد.بلعیده شدن، استنشاق شدن، دود دادن، تزریق کردنII**

تاثیرات متامفتالین یا کریستال

کوتاه مدتافزایش ضعف و فعالیت فیزیکی؛ کاهش اشتها؛ افزایش تنفس، ضربان قلب، فشار خون، دما؛ ضربان قلب نامنظم.
بلند مدتاضطراب، گیجی، بی خوابی، مشکلات مربوط به وضعیت روانی، رفتار خشن، پارانویا، توهمات، هزیان ها، کاهش وزن، مشکلات دندانی شدید (meth mouth)، خارش شدید که منجر به آسیب دیدن پوست در نتیجه خاراندن می شود.
سایر مشکلات مربوط به سلامتیبارداری: زایمان قبل از موعد؛ جدا شدن جنین از رحم؛ کم بودن وزن نوزاد؛ بی حال بودن؛ مشکلات قلبی و ذهنی.

ریسک ابتلاء به HIV، هپاتیت ها، و سایر بیماری های عفونی در نتیجه استفاده از سوزن های مشترک.

در ترکیب با الکلمنجر به مخفی شدن تاثیرات الکل می شود، ریسک اوردوز الکل را افزایش می دهد؛ می تواند منجر به افزایش فشار خون شود.
علائم ترکافسردگی، اضطراب، خستگی

روش های درمانی و ترک کردن

داروهاتا به حال کاربرد هیچ نوع دارویی در درمان اعتیاد به methamphetamine مورد تایید FDA قرار نگرفته است.
روش های رفتار درمانی·         روش درمان شناختی رفتاری (CBT)

·         مدیریت وابستگی، یا انگیزه های تهییجی

·         مدل ماتریکس

·         مدل تسهیل ۱۲ مرحله ای

·         اپلیکیشن های پزشکی موبایل

دکسترومتورفان ماده مخدر بدون مجوز Dextromethorphan (DXM)

زمانی که بیش از حد تجویز شده مصرف شود، منجر به ایجاد تاثیرات روان گردانی می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به حقایق مخدر بودن داروهای بدون مجوز[۲] مراجعه کنید.

اسم های خیابانیاسم های تجاریحالت های رایجروش های مصرف مرسومجدولDEA
Robotripping, Robo, Triple Cمختلفت  (اکثر برندها شامل  می باشند “DM”)شربت، کپسولبلعیده شدن.در جدول قرار داده نشده است.

تاثیرات احتمالی ماده مخدر بدون مجوز

کوتاه مدتکم شدن سرفه؛ خوشحالی؛ صحبت کردن نامفهوم؛ افزایش ضربان قلب و فشار خون؛ سرگیجه؛ اسهال؛ استفراغ
بلند مدتناشناخته
سایر مشکلات مربوط به سلامتیمشکلات تنفسی، حمله (در صرع)، و افزایش ضربان قلب می تواند در نتیجه سایر عناصر مربوط به داروهای سرفه (یا سرما خوردگی) صورت بگیرد.
در ترکیب با الکلناشناخته
علائم ترکناشناخته

گزینه های درمانی

داروکاربرد هیچ دارویی در درمان  dextromethorphan مورد تایید FDA قرار نگرفته است.
روش های رفتار درمانیبه منظور بررسی کردن کارایی روش های رفتار درمانی در بهبود یافتن از اعتیاد به  dextromethorphan، باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد.

قرص لوپرامید – داروهای بدون مجوز – Loperamid

یک داروی ضد اسهال می باشد که در هنگام مصرف شدن بیش از حد تجویز شده می تواند منجر به ایجاد خوشحالی (شنگولی) شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به حقایق مخدر بودن داروهای بدون مجوز مراجعه کنید.

اسم های خیابانیاسم های تجاریحالت های رایجروش های مصرف رایججدولDEA
ندارد.Immodiumقرص، کپسول یا مایعبلعیدندر جدول قرار داده نشده است

تاثیرات سلامتی محتمل

کوتاه مدتعلائم اسهال را کنترل می کند. در دوزهای بالا می تواند منجر به ایجاد خوشحالی شود. می تواند تمایل و علائم ترک سایر مواد مخدر را کاهش دهد.
بلند مدتناشناخته
سایر مشکلات مربوط به سلامتیضعف کردن، درد شکمی، یبوست، از دست دادن هوشیاری، مسمومیت قلبی – عروقی، گشاد شدن مردمک و نقص کلیه در نتیجه نگهداشتن ادرار.
در ترکیب با الکلناشناخته
علائم ترکاضطراب شدید، استفراغ و اسهال.

روش های درمانی

داروهاکاربرد هیچ دارویی در درمان اعتیاد به  loperamideمورد تایید FDA قرار نگرفته است.
روش های رفتار درمانی همان روش های رفتار درمانی که در درمان اعتیاد به هروئین مفید می باشند، می توانند برای درمان اعتیاد به loperamide مورد استفاده قرار بگیرند.

[۱] Methamphetamine Research Report

[۲] Over the Counter Medicines DrugFacts

مخدر پر مصرف در جهان ، تشخیص و روش های ترک آن