عدم آشنایی با مهمترین مشکلات خانوادگی سبب آسیب های جدی به خانواده می شود. این مشکلات با مشاوره و آموزش قابل حل است.

مهمترین مشکلات خانوادگی در روانشناسی

با توجه به انجمن روانشناسی آمریکا (APA)، برخی از رایج ترین دلایل مشکلات خانوادگی عبارتند از:

  • مشکلات ارتباطاتی اعضای خانواده
  • روش های تربیتی نادرست انضباطی والدین
  • سوء مصرف مواد مخدر
  • طلاق یا جدایی
  • مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان

در اینجا یک داده جالب از APA آورده شده است (منبع):

مشکل رایج خانوادگی درصد
مشکلات ارتباطاتی ۳۵%
روش های انضباط والدین ۲۵%
سوء مصرف مواد ۲۰%
طلاق یا جدایی ۱۵%
مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان ۵%

خبر خوب این است که امروزه منابع متعددی برای خانواده هایی که با چنین موانعی روبرو هستند در دسترس است – خدمات مشاوره حرفه ای، کتاب های خودیاری و جوامع آنلاین تنها چند نمونه هستند از کمک های ما هستند.


مهمترین مشکلات خانوادگی

عدم درک جایگاه خانواده مهترین مشکل خانواده ها

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است، اما بزرگترین واحد آموزش موثر از دیدگاه ملت ها و جوامع و دولت ها و سازمان ملل است. به همین دلیل، روزی در سال به نام روز خانواده نامگذاری شده است.

خانواده می توانند منبع تغییرات فردی و اجتماعی و رشد ارزش های انسانی باشند. خانواده ها به عنوان یک واحد یا نهادهای جهانی دارای وظایف و مسئولیت های متداول در جوامع مختلف هستند.

عملکرد مطلوب در خانواده باعث می شود تا روابط عاطفی، روحی و حتی اقتصادی و اجتماعی در بهترین حالت ممکن صورت گیرد.

بالا بردن سطح بهره وری و لذت بردن از توانایی ها و مهارت های مختلف افراد بستگی به توجه ویژه ای از مؤسسه خانواده دارد. امروزه سرمایه گذاری و توجه بیشتر به خانواده ها بیشتر از هر زمان دیگری است.

حتی دولت ها با توجه به توسعه و کیفیت خانواده، با توجه به امتیازات، امکانات رفاهی، آموزش و مشاوره، و به طور کلی سلامت خانواده را مورد توجه قرار داده اند.

آنها سعی می کنند که یک خانواده با کیفیت بالاتر داشته باشند. قطعا بالا بردن کیفیت خانواده تاثیر مستقیمی بر آموزش نسل های آینده جامعه خواهد داشت.

بحران در خانواده و دلایل مشکلات خانوادگی

خانواده های امروز به علت تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره در بحران هستند.

روابط خانوادگی، روابط والدین، رشد جمعیت، نقش اجتماعی و سیاسی در خانواده و غیره منجر به بحران در خانواده شده است.

عامل اقتصادی همچنین نقش مهمی در ظهور یک بحران خانوادگی ایفا می کند.

تغییر الگوها، افزایش سطح مصرف خانوار، عدم همبستگی بین سطوح درآمد و هزینه ها و همچنین تجزیه نسل ها، بحران در این نهاد ایجاد کرده است.

اصطلاح تجزیه نسل ها، تفاوت در ارزش ها بین دیدگاه های والدین و کودک است.

دولت ها به توسعه و کیفیت خانواده توجه خاصی کرده اند و با ارائه امتیازات، امکانات رفاهی، آموزش و مشاوره و به طور کلی سلامت خانواده، آنها سعی می کنند که یک خانواده با کیفیت بالاتر داشته باشند.

بدیهی است که بالا بردن کیفیت خانواده تاثیر مستقیمی بر آموزش نسل های آینده جامعه خواهد داشت.

مشکلات خانواده های امروزی و 11 عامل اصلی مشکل خانوادگی

مهمترین عوامل اصلی بروز مشکلات خانوادگی

مواردی نظیر

  • رشد جمعیت،
  • مسائل اقتصادی،
  • اختلافات والدین،
  • تنش های سیاسی و اجتماعی

نقش مهمی در شکل گیری بحران دارند که با توجه به مطالعات پیوسته و برنامه ریزی عملی، باید تا حدی کنترل و کنترل بحران در خانواده را داشته باشد.

در غیر این صورت این بحران به نسل های آینده و ابعاد مختلف خانواده منتقل خواهد شد.

همزیستی، ازدواج، روابط بین زنان و مردان، روابط والدین و فرزندان، و همچنین میزان وابستگی به خانواده های امروز، دشوار شده است و هر یک از مناطق فوق الذکر نیاز به اصلاح، مشاوره و برخورد مناسب دارد.

در غیر این صورت چهره بحران تا حد ممکن افزایش می یابد.

یکی از تظاهرات بحران در ازدواج های ناموفق و متلاشی شده منعکس شده است.

این باعث می شود که نظم و ترتیب عاطفی کودک در خانواده بدتر شود، افزایش عدالت، ترک تحصیل و دور شدن از خانواده، و به طور کلی، رفتارهای غیرعادی بیشتر در خانواده ها گسترش می یابد، دنیای صنعتی بیش از جهان سوم در این وضعیت است.

خشونت در خانواده، استثمار جنسی، افزایش جرم و بدرفتاری مانند آن، به طور عمده به فقر اقتصادی مربوط می شود.

بنابراین، برنامه ریزان و سیاستمداران اجتماعی باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع این بحران ها یا از بین بردن این بحران ها انجام دهند.