طبق نظر برخی روان شناسان، بیش از ۸۰ درصد رفتارهای ما انسان ها از روی عادت است.

حال ممکن است این رفتارها مثبت باشند و وجهه ی مثبت شخصیتی ما باشند و یا ممکن است رفتارها و عادات منفی و عیب های شخصیتی ما باشند.

عادت های رفتاری، از تکرار و تداوم یک رفتار به وجود می آیند.

به عبارتی، وقتی انجام کاری به طور پایدار و با تکرار انجام بگیرد، آن رفتار در شخصیت فرد تثبیت می شود و تبدیل به عادت رفتاری می گردد.

رعایت اصل استمرار، ریشه در این واقعیت دارد که برخی رفتارها، با تکرار و تداوم، از حالت رفتاری خارج شده و عادت اخلاقی و شخصیتی می شوند.

برای مثال سلام و احوال پرسی ها، احترام به بزرگتر ها، رعایت نوبت در صف نانوایی و مکان های عمومی دیگر و حتی نرمش صبحگاهی، با تکرار و استمرار، جزء شخصیت ما شده است.

به طوری که اگر خلاف آن ها را انجام دهیم احساس راحتی نمی کنیم.

رفتارهای غلط و عادات غلط شخصیتی هم به همین ترتیب، جزئی از شخصیت فرد می شوند، برای مثال ممکن است شخصی فحاشی کردن و رکیک گویی جزء جدا نشدنی رفتارش شده باشد.

بنابراین، اصل پایداری، استمرار و تداوم، اصلی است بسیار سرنوشت ساز، که با شکل دادن به شخصیت شما، می تواند سرنوشت شما را به سمت رشد و موفقیت و یا پسرفت و ضعف جهت دهد.

پایداری چه تاثیری در موفقیت شما دارد؟

پایداری و بردباری که روانشناسی به آن “تاب آوری” گفته می شود، ویژگی مثبتی است که خود، پایه و بنیاد شکل گیری ویژگی های شخصیتی مثبت و رشد دهنده ی دیگر نیز می باشد.

از طریق پایداری می توانید آثار مثبت زیر را از آن خود کنید:

 1. صبر و بردباری موجب توسعه ظرفیت وجودی فرد می شود و شخصیت فرد را متعالی می سازد و به اصطلاح فرد را بزرگ منش می کند.
 2. استقامت و پایداری یک ویژگی اساسی در فرایند تلاش برای رسیدن به خواسته ها و موفقیت است.
  به عبارتی با داشتن صبر و پایداری، موفقیت و کامیابی نتیجه ی حتمی تلاش فرد خواهد بود.
 3. صبر و پایداری یکی از فضیلت هایی است که هوش اخلاقی فرد را بالا می برد.

ویژگی های شخصیتی افراد باهوش

میکله بوربا در کتاب ۷ فضیلت اساسی هوش اخلاقی، حفظ و پایداری را یکی از اساسی ترین ویژگی های شخصیتی برمی شمرد که تقویت آن موجب افزایش هوش اخلاقی می شود.

 • افرادی که هوش اخلاقی بالایی دارند، در روابط و فعالیت های اجتماعی، موفق و مشهور هستند.
 • پایداری و مقاومت در برابر سختی ها و مشکلات، موجب حفظ و ثبات فرد در موقعیت های شغلی، محیط های اجتماعی مهم و شهرت اجتماعی می گردد.
 • پایداری و بردباری موجب افزایش سعه صدر و انعطاف پذیر شدن فرد در برابر رویدادهای مختلف زندگی می شود.
 • وقتی فرد بتواند در چالش انگیز ترین و سخت ترین شرایط زندگی اش طاقت بیاورد و بردبار و پایدار بماند، ظرفیت های روحی و روانی اش افزایش پیدا می کند و در برابر رویداد های جدید و چالش برانگیز با پذیرش و آمادگی بیشتری رو به رو می شود.
 • پایداری موجب توانمندی، افزایش قدرت و آزادی انتخاب فرد می شود.
 • تاب آوری موجب توانایی عهده دار شدن مسئولیت های سنگین مدیریتی و رهبری می شود.

مقاومت و پایداری

مقاومت و پایداری، از ویژگی های رهبران بزرگ انقلاب های ملی و مذهبی بوده است که مورد تحسین پیروان آنها قرار می گیرد.

دلیل ارتباط این ویژگی با رهبری و مدیریت این است که به عهده گرفتن مسئولیت های سنگین مدیریتی و رهبری جمعیت های بزرگ، مستلزم داشتن بصیرت، ظرفیت ذهنی و عقلی بالا و بردباری در مواجهه با لحظات حساس تصمیم گیری و هدایت می باشد.

بنابراین بدون داشتن این ویژگی و داشتن ظرفیت روحی و روانی بالا، نمی توان چنین جایگاه های مهم و پرارزش را به عهده گرفت.

پایداری و صبر موجب توسعه و گسترش مشارکت های فرد، ارتقاء کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و رفاه اجتماعی می شود.