چند عامل در روابط زناشویی لذت بخش را بشناسیم- توصیه روانشناسبیشتر افراد دو توقع اصلی در ازدواج دارند.

  • داشتن رابطه جنسی مطلوب
  • توافق روحی با همسر.

اگر چه بیشتر افراد بیشترین تأکید خود را بر روی داشتن روابط جنسی قرار می دهند.

اما در یک ازدواج موفق رابطه جنسی لذت بخش و توافق روحی دو جز جدایی ناپذیر به شمار می روند.

بنابراین یک رابطه زناشویی موفق هنگام شکل می گیرد که رابطه جنسی لذت بخش، توافق عمومی به گونه ای مستمر و در هم تنیده با یکدیگر در میان زن و شوهر وجود آمده باشد.

این خیلی بد است که افراد مشکلات خود را با همسر خود در میان نمی گذارد.

 اگر در موارد اختلاف

  • با همسرتان رابطه بهتری برقرار کنید
  • پنهان کردن رفتارها و افکار و تمایلات خود را کنار بگذارید
  • مشکلات را با همسرتان در میان بگذارید

به احتمال زیاد یک رابطه بهتری با او خواهید داشت.

هر چه یکی از زوج ها اصرار بیشتری به گفتگو پیرامون حل اختلافات زناشویی داشته باشند.

طرف مقابل او احتمالا با شدت بیشتری در مقابل او رفتارهای خصمانه ای از خود نشان می دهند.

نگاه فرد طرفدار گفتگو احساس حماقت و بیهودگی و کینه بیشتری می کند و او نیز ممکن است به داد و فریادها و یا حتی ضرب و شتم طرف مقابل خود پرداخته و سکوت ازار دهنده او را تلافی کند.

صمیمیت بین خواهر و برادر

سکوت زوجین سم مهلک روابط زناشویی

البته داد و فریاد و ضرب و شتم او یک رفتار غیر اخلاقی است و موجب سکوت بیشتر او و عدم تشریک مساعی همسرش گشته و شرایط را از انچه که هست بدتر می کند.

فردی که در زندگی زناشویی سکوت اختیار می کند تا اندازه ای شبیه به فرد الکلی است که خود با گفتن اینکه من با این وسیله می توانم مشکلاتم را کاهش داده و با ان ها کنار بیایم خود را فریب می دهد.

او از واقعیت فرار کرده و با این کار از زیر مسوولیت های خانه و خانواده شانه خالی می کند.

سکوت زوجین در دراز مدت سبب افزایش مشکلات شده و شرایط بدی را برای ان ها رقم می زند.

خوشبختانه در بیشتر زوج ها مشکل کناره گیری از ارتباط مشکلی رایج نبوده و زوجین می تواند در صورتی که طرف مقابل ان ها از خود حمایتی دلسوزانه را نشان دهد به راحتی مشکل عدم ارتباط را حل کنند.