هیج یک از دوستان شما در نهایت به BFF شما تبدیل نخواهند شد، ولی خارج کردن خودتان از آن شرایط و ملاقات کردن با افراد جدید به احتمال ۱۰۰% برای شما مناسب می باشد.

در این مقاله ما یک لیست از ۷ دوست مختلفی که در زندگی تان دارید و دلیل ارزشمند بودن آنها برای شما را بیان می کنیم.

دوست متفاوت در مدرسه

چه در صورتی که شما این دوست را در مدرسه ابتدائی یا راهنمایی پیدا کنید (یا حتی در TAFE یا دانشگاه پیدا کنید)، آنها شما را در بهترین و بدترین حالت تان خواهند دید.

آزمون های بقاء، روابط، پارتی ها و تمام موارد زشتی که در دوره نوجوانی برای شما اتفاق می افتند، عبارت از ابزارهای سریع برای ایجاد رابطه می باشند.

ممکن است که با ترک مدرسه ارتباط شما با دوستانتان قطع شود، ولی این مورد ضرورتا بد نمی باشد.

این دوستی ها همواره دارای یک حالت خاصی خواهند بود، چرا که آنها گذشته شما را می دانند و با آنها راحت خواهید بود، دارای برخی موارد خاصی با شما می باشند و شما همواره یک سری جوک های مختص خودتان را خواهید داشت.

دوست مهمانی

شاید این دوست را برای اولین بار در دبیرستان یا دانشگاه ببینید – در هر دو زمان بخش زیادی از مهمانی ها برگزار می شوند.

این دوستان اولین دوستانی هستند که پیدا می شوند و آخرین دوستانی هستند که شما را ترک می کنند.

آنها همواره شاهد لحظات مهم زندگی تان بوده اند – و حتی این احتمال وجود دارد که شما را در این شرایط تشویق کرده باشند.

دوست کاری

بهترین همکار شما شخصی است که در مورد تغییرات مربوط به کابوس های شبانه شما را مطلع می کند و توجه مناسبی را نسبت به مهمانی کارمندان دارد.

دوست متفاوت دیگری که در زندگی با آن مواجه می شوید و گاهی صمیمیت با آن ها سبب بروز مشکل می شود.

زمانی که آنها دور از محیط کاری هستند و بدون شما به قهوه خانه می روند، احتمالا یک سری پیامهای عصبانی کننده را به آنها بفرستید.

شاید شما بیرون از محیط کاری هیچ نوع ارتباطی نداشته باشید، ولی این مورد منجر به کاهش جذابیت این رابطه نمی شود.

7 دوست متفاوت در زندگی