هدف از تست های روابط زناشویی، مشخص نمودن نقاط خوب در روابط زناشویی و نیز میزان رضایت افراد از روابط زناشویی شان است.
برای تست های روابط زناشویی سوالات متعددی مطرح می شوند که فرد پس از پاسخ دادن به ان ها و جمع نمودن امتیازهای مربوطه می تواند به درک میزان رضایت خود از رابطه زناشویی اش با دیگران دست یابد.
یکی از سوالات این است که فرد باید از خود بپرسد که آیا از رابطه با همسر احساس رضایت می کند و ایا حس می کند که همسرش او را درک می کند یا خیر؟
یکی دیگر از سوالاتی که افراد در تست های روابط زناشویی بایستی از خود بپرسند این است که آیا از نحوه بیان عشق و احساسات در طرف مقابل خود راضی هستند و از روابط جنسی با همسر خود لذت می برند یا خیر ؟

صفات شخصیتی

صفات شخصیتی | انواع خصوصیات و ویژگی های شخصیتی

اختلال شخصیت پارانوئید و شخصیت مرزی

از بدبینی و شکاکیت تا اختلال شخصیت پارانوئید و شخصیت مرزی

اختلال شخصیت پارانوئید

بدبینی و شکاکیت تا اختلالات روانی

تغییر رفتار پس از ازدواج

معجزه تغییر رفتار پس از ازدواج ( علل اصلی + راه حل)

تست نئو

تست نئو(NEO) پرسشنامه ۵ عاملی شخصیت چیست؟

شناخت مردان

شناخت مردان که کسی به شما نمی گوید

غرور مردانه

غرور مردانه زندگی را نجات می دهد یا از هم می پاشد

تست شخصیت شناسی عشق

تست شخصیت شناسی عشق از نظر استرنبرگ

اختلال-شخصیت پارانوئید

اختلال شخصیت پارانوئید (PPD)