نوشته‌ها

کلیپ انواع رویکرد درمانی در روانشناسی

کلیپ انواع رویکرد درمانی در روانشناسی

ویدیو درمان افسردگی و دوقطبی

ویدیو تشخیص و درمان افسردگی و دو قطبی

درمان روانشناسی با هیپنوتراپی - دکتر سارا نامجو

درمان روانشناسی با هیپنوتراپی – دکتر سارا نامجو

PHOBIA

اختلال اضطرابی و روشهای درمان فوبیا- دکتر سارا نامجو

روان درمانی مبتنی بر حضور ذهن و ذهن آگاهی MBCT سارا نامجو دکتر وانشناس

روان درمانی مبتنی بر حضور ذهن و ذهن آگاهی MBCT

سارا نامجو حساسیت زدایی چشم و مجدد پردازش

روش درمانی حساسیت زدایی چشم و پردازش مجدد EMDR

هیپنوتراپی چیست و کاربردهای هیپنوتیزم درمانی

هیپنوتراپی چیست و کاربردهای هیپنوتیزم درمانی