ترس از شکست چیست؟ نقش شکست در زندگی و رسیدن به موفقیت

یکی از موانع رسیدن به موفقیت به دلیل ترس از شکست است.

موفقیت بدون شکست به وجود نمی آیند و در مسیر رسیدن به موفقیت پیچ و خم های بسیاری وجود دارد که باعث می شود با شکست مواجه شوید.

اما برای اینکه به موفقیت برسید باید تلاش کنید تا بتوانید با این شکست ها مقابله کرده و به هدف نهایی خود برسید.

در طول تاریخ موفقیت های بسیاری دیده ایم که حتما برای رسیدن به موفقیت با شکست هایی رو به رو شده اند اما درمورد شکست ها اشاره ای نشده است.

نکته حائز اهمیت این است که همه موفقیت ها همراه با شکست است اما این شکسته نتوانسته جلوی تلاش افراد رو بگیرند.

بلکه سکوی پرتابی برای رسیدن به موفقیت بوده اند . این مقاله شما را با ترس از شکست، شکست  و موفقیت در زندگی آَشنا می کند.

ترس از شکست و دیدگاه افراد موفق نسبت به آن

افراد موفق به شکست هایی که در مسیر رسیدن به هدفشان به وجود می آید به چشم تجربه نگاه می کنند.

آن شکست ها را همانند مرحله ای از زندگی خود می دانند که باید برای رسیدن به هدفشان گذرانده شود و در مسیرش باشد تا بتوانند برای رسیدن به هدف تلاش کافی را داشته باشند.

برای رسیدن به موفقیت و قله هدف در مسیر راه با سختی ها و شکست هایی رو به رو خواهید شد و سقوط هایی را تجربه خواهید کرد.

اما نباید این سقوط جلوی پیشرفت را بگیرد بلکه باید از آن درس بگیرید و به عنوان پلی برای رسیدن به موفقیت استفاده کنید.

این شکست ها نباید شما را بی انگیزه کند بلکه باید اراده شما را برای رسیدن به هدف افزایش دهد .

ممکن است ترس از شکست، ریشه از گذشته داشته باشد و یک نوع فوبیا باشد در این صورت باید دنبال ریشه آن بگردید و آن را درمان کنید.

مهارت حل مساله

شکست، بزرگترین معلم زندگی 

شکست یکی از ابزار های مهم برای رسیدن به موفقیت می باشد.

شکست خوردن و اشتباه کردن یکی از بهترین معلم ها می باشد که می توان از آن تجربه کسب کرد و در مسیر هدف و زندگی از این تجربه ها استفاده کنیم تا به موفقیت برسیم.

اما بسیاری از افراد به راحتی نمی توانند شکست را بپذیرند و ریسک کنند و با اشتباه خود کنار بیایند.

به همین دلیل این افراد ریسک پذیر نیستند و به جای تلاش کردن برای رسیدن به موفقیت، ترجیح می دهند نقطه امنی را در زندگی انتخاب کنند و بدون ریسک به زندگی ادامه دهند.

اما بسیاری از موفقیت ها و موقعیت های مناسب با ریسک کردن به وجود می آید و در مسیر برای رسیدن به موفقیت احتما شکست خوردن زیاد است.

اما این شکست ها باید برای افراد تجربه شود و مقدمه ای برای تلاش بیشتر برای رسیدن به موفقیت باشد.

البته نباید کورکورانه و بدون شناخت و اطلاعات کافی هدفی را انتخاب کنید و برای موفقیت امیدوار باشید.

بلکه باید تصمیم های شما با انتخاب های درست باشد.

برای رسیدن به هدف باید شرایط زیر را در نظر بگیرید.

  • تعیین هدف
  • شناخت استعدادها
  • تقویت مهارت ها
  • برنامه ریزی درست
  • تلاش کردن برای رسیدن به موفقیت
  • مقابله کردن با ترس از شکست

با در نظر گرفتن عوامل فوق می توانید برای رسیدن به هدف تلاش کنید و به سکوی موفقیت برسید.

ترس از شکست

ترس از شکست مانعی در رسیدن به رویاها

نگرش و دید افراد به زندگی بسیار مهم است و ابزاری است که می توان برای رسیدن به موفقیت از آن بهره ببرند.

افرادی که ترس از شکست دارند نمی توانند به آرزوهای خود برسند چون این ترس جلوی بلندپروازی کردن آنها را می گیرد.

ترس از شکست باعث می شود که در آینده افسوس گذشته را بخورید که باعث عدم موفقیت و عدم شکوفایی شما شده است.

منطقه قدرت یا منقطه امن؟

مسیر اهداف همانطور که ممکن است با شکست های مواجه باشد احتمال دارد با موفقیت های کوچکی همراه باشد.

به همین دلیل باید با اتفاقاتی که در مسیر رسیدن به هدف پیش می آید توجه کرد و آن ها را تجزیه و تحلیل کنید تا بتوان بهترین برداشت را از آن ها کرده و برای رسیدن به موفقیت، بهترین بهره را از آن ها ببرید.

برای رسیدن به منطقه قدرت یعنی موفقیت باید از منطقه امن و راحت خود عبور کنید و با تلاش و پشتکار کافی به موفقیت برسید.