ترمیم شکست عاطفی چگونه خواهد بود؟

بسیاری از افراد هستند که درگیر وابستگی های عاطفی می شوند و هنگامی که خودشان را درگیر رابطه می کنند شدیدا وابسته شده و درگیر رابطه احساسی می شوند.

هنگامی که رابطه تمام شود، دیگر نمی توانند با یکدیگر در ارتباط باشند در این صورت دچار بیماری های روانی و آشفتگی های روحی و روانی خواهند شد.

ترمیم شکست عاطفی چگونه خواهد بود؟

فردی که از نظر احساسی شکست خورده است ابتدا باید از درون خودش را ملاقات کند و لایه لایه درون خود را مورد بررسی قرار دهد او باید ابتدا به نقاطی که در دسترس او می باشد دست پیدا کند و بتواند آن ها را به خوبی لمس کند.

او باید احساسات خود را مورد بررسی قرار دهد در زیر نمونه هایی ذکر شده است که مورد توجه قرار می دهیم.

  • تردید به خود
  • خشم
  • انکار
  • خود سرزنشی
  • شماتت
  • آشفتگی درونی
  • ترس
  • اضطراب
  • خیال پردازی

فرد بعد از آن که این موارد را بررسی کرد آنقدر پیش می رود تا به درون خود برسد و درونی ترین ترس ها، احساسات، عواطف، افکار و منطق فرو خفته هر فرد که در درون او قرار دارد که مورد بررسی قرار می دهد.

فرد با بررسی این موارد می تواند به ارزش های زندگی خود که نهفته بوده است دست یابد و با دیدن و خوب رصد کردنشان تحول بزرگ و عظیمی در زندگی خود به وجود آورند.

ترمیم شکست عاطفی

بر اساس نظر مشاوران شکست عاطفی برای هر فرد متفاوت است و شدت و ساختار متفاوتی دارد.

بسیاری از افراد شکست کوتاه مدت را تجربه می کنند و سریع به زندگی عادی خود بر می گردند اما بسیاری از افراد ممکن است سالیان سال با این تجربه تلخ دست و پنجه نرم کنند و نتوانند به راحتی با این شکست کنار بیایند.

عواملی بسیاری هستند که بر نوع شکست عاطفی تاثیر می گذارند، این عوامل عبارت اند از: عمق رابطه، ماهیت رابطه، شدت احساسات طرفین در رابطه، شرایط جدایی و تجربیات گذشته، مهم ترین این عوامل می باشند.

بر اساس موارد بیان شده نوع شکست خوردن متفاوت می باشد ولی این عوامل بین افراد شکست خورده تکرار می شود و بسته به شخصیت افراد ممکن است مدت شکست عاطفی کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد.

کسی که شکست عاطفی را را تجربه می کند ممکن است بعضی از قسمت ها را بیشتر احساس کند و در بعضی از عوامل به سرعت عبور کند.

ترمیم شکست عاطفی

اگر فرد بتواند نسبت به شکست عاطفی خود شناخت دقیقی داشته باشد در این صورت می تواند هر لحظه احساسات خود را به خوبی مورد پایش قرار دهد و احساساتش را به خوبی بشناسد در این صورت بهتر خواهد توانست راهی بیابد که بتواند از احساسات ناخوشایندش عبور کند.

هنگامی که دچار احساسات درهم شکسته می شود می تواند راحت تر با این احساسات کنار بیاید و چیزهای بهتری را جایگزین احساسات شکست خورده خود کند در این هنگام زندگی او مورد تغییر و تحول قرار خواهد گرفت.

چرا همسرم مرا دوست ندارد

ترمیم شکست عاطفی – شکستن در خود:

هنگامی که فرد در رابطه احساسی خود دچار شکست عاطفی می شود به او شوک ناگهانی و شدیدی وارد می شود و احساس می کند از همه جا رها شده و احساس تنهایی و تهی شدن به سراغ او می آید.

او احساس می کند همه چیزهای که تا چند ساعت دیگر داشته است از دست داده است و نمی تواند با خودش کنار بیاید و خودش را قانع کند که همه چیز در رابطه آن ها تمام شده است.

و باید همه چیزهایی که تا دیروز داشته را رها کند و بدون آن در آینده او خللی ایجاد شود به زندگی خود ادامه دهد.

فرد شکست خورده به این راحتی ها شکست عاطفی خود را نمی پذیرد و با رفتار خود در حال انکار کردن است به طوری که هیچ اتفاقی نیفتاده است و او در این دوران احساس سردگمی و پریشانی می کند و این حس کاملا طبیعی می باشد.

فرد در این لحظه احساس خوبی ندارد و نمی داند باید چه انجام دهد و چه می خواهد اما او می داند که حال و هوای خوبی ندارد و شرایطش خوب نیست و نمی تواند آن را تحمل کند.

ترمیم شکست عاطفی

فرد هنگامی که دچار شکست عاطفی می شود احساسات متفاوتی را تجربه می کند لحظه ای ممکن است برای خود دلسوزی کند و لحظه دیگر نسبت به خود حس تنفر داشته باشد و خود را سرزنش کند.

او بسیار زودرنج خواهد بود و واکنش های افراطی بسیاری در این مورد خواهد داشت.

ترمیم شکست عاطفی – شکستن عادت ها:

هنگامی که فرد به شکست عشقی دچار می شود ممکن است واکنش های بسیاری در او دیده شود او ممکن است بهانه گیر و بی قرار شود.

او ممکن است دلتنگ عشق خود شود و آرزوی برگشت او را داشته باشد و بسیار رنج کشیده باشد به همین خاطر دچار سرآسیمگی و دل آشفتگی می شود.

او ممکن است احساسات متفاوتی را تجربه کند به طور مثال ممکن است احساس خستگی، بی حوصلگی مداوم، کم خونی، اضطراب و غیره را در پی داشته باشد.

فرد شکست خورده ممکن است دچار استرس و اضطراب شود و در این زمان بیش از هر زمان دیگری هورمون های استرس در بدن او تولید شود و باعث شود فرد کم غذا، کم خواب و احساس خستگی مفرط کند.

ذهن فرد شکست خورده درگیر خاطره های گذشته می باشد و ترس از دست دادن فرد را در بر می گیرد.