شاید شما قبلا در مورد خرید درمانی شنیده باشید.

بهترین دوست شما می خواهد که یک رابطه ای را به خاتمه برساند، یک ماه کاری سختی را دارد یا با خانواده خودش دعوا می کند و می گوید که “من به خرید درمانی نیاز دارم.”

بنابراین به خرید می روید و نگران این موضوع هستید که آیا زمان صرف شده برای خرید همه موارد کمک خواهد کرد تا درد، ناامیدی یا عصبانیتی که دوست شما احساس می کند، از بین برود.

علم نشان دهنده موارد امیدوار کننده ای می باشد. خرید درمانی یک روش موثری می باشد، هر چند که به صورت بالقوه ای گران می باشد و به مکانیزم های مقابله ای نیاز دارد.

روان شناسی خرید درمانی

یک مطالعه ای که در مجله روان شناسی و بازاریابی[۱] چاپ شد، نشان داد که خرید می تواند منجر به بهبود وضعیت یک وضعیت روانی نامناسبی شود. همچنین محققان یک سری رفتارهای تکانشی را بررسی کرده اند که به دلیل داشتن یک ذهنیت منفی نسبت به تعیین این موضوع صورت گرفته است که آیا افراد در طول این زمان ها به صورت تکانشی و بدون انگیزه قبلی عمل می کنند و آیا بعدا به دلیل خریدشان دچار پشیمانی می شوند.

این مطالعه نشان داده است که جواب این سوال مثبت می باشد، افرادی که ناراحت هستند، تمایل دارند که دارای تکانش بیشتری باشند؛ این مورد به این معنا می باشد که آنها در طول تجربه خرید درمانی، پول زیادی را خرج می کنند.

با این وجود، افرادی که با هدف بهبود وضعیت روانی خودشان، پولشان را صرف “خود درمانی” می کنند، هیچ وقت دچار پشیمانی نمی شوند.

مطالعات مجله روانشناسی

یک مطالعه دیگری که در مجله روان شناسی مصرف کننده[۲] صورت گرفته است، به این نتیجه دست یافت که خرید درمانی نه تنها باعث می شود که افراد بلافاصله خوشحال شوند، بلکه همچنین می تواند منجر به ایجاد تاخیر در ناراحتی و استرس شود.

محققان بیان کرده اند اکثر افرادی که ناراحت می باشند یا دچار ترس شده اند، احساس می کنند که هیچ کنترلی بر محیط اطرافشان ندارند. در رابطه با این افراد، خرید یک مکانیزم مقابله منطقی می باشد.

آنها می توانند جایی که به آنجا می روند و مواردی که خرید می کنند را کنترل کنند. در زمانی که آنها احساس می کنند هیچ کاری را نمی توانند در محیط اطرافشان انجام دهند، از خرید به عنوان یک روش تمرین استقلال استفاده می کنند.

[۱] Psychology and Marketing

[۲] Consumer Psychology

مراقبت از خود

استفاده از خرید درمانی بدون اینکه چیزی را از دست بدهید

در حالیکه خرید درمانی یک روش موثری برای بهبود وضعیت روانی تان و تمرین کنترل در محیط اطرافتان می باشد، ولی همواره بهترین مکانیزم مقابله ای نمی باشد. بر خلاف انتظارات موجود، شما دارای منبع پولی خاتمه ناپذیری نیستید، هر چند به نظر می رسد که مشکل موجود همواره وجود خواهد داشت.

برخی از افراد این تفکر را دارند که به خرید درمانی معتاد شده اند، بنابراین در این شرایط باید از این روش درمانی اجتناب شود. خوشبختانه شما می توانید منافع روانی و عاطفی را از یک روش درمانی به دست بیاورید، بدون اینکه هیچ نوع بودجه ای را صرف کنید. در ادامه یک سری استراتژی هایی بیان شده است که شما در حین قرار گرفتن در این شرایط می توانید مورد استفاده قرار دهید:

خرید آیتم هایی که قبلا برای خرید آنها برنامه داشته اید

آیا شما برای خرید لباس مربوط به یک عروسی موجود در پیشرو یا برای خرید یک هدیه برای روز تولد دوست خودتان، یک بودجه ای را در نظر دارید؟

برای مشخص کردن آیتم هایی که باید انجام دهید و همچنین به دست آوردن احساس بهتر، از وضعیت روانی خودتان استفاده کنید.

در صورتی که شما به خرید درمانی نیاز داشته باشید، خودتان را به خرید مواردی محدود کنید که از قبل برای آن برنامه ریزی داشته اید.

در این روش، شما تصمیم گیری را تجربه خواهید کرد و مخارج شما بیش از حد نخواهد شد.

این کار می تواند منجر به ایجاد یک مقدار خودداری شود، ولی همچنین می تواند به شما کمک کند که به یک احساس مناسبی دست پیدا کنید.

برای به دست آوردن بهترین نتیجه ممکن، یک موردی را که برای خرید آن برنامه ریزی کرده اید را تهیه کنید.