خیانت در دوران دوستی نشانه یک رابطه عجولانه است؟

خیانت در دوران دوستی

از دیرباز به دلیل تمایل ذاتی انسان  و کشش به برقراری رابطه با جنس مخالف موضوع دوستی دختر و پسر مطرح بود.

اما در حال حاضر برخلاف گذشته، دوستی با جنس مخالف، همراه با ممانعت و موانع کمتر، راحت تر، با شیوع بیشتر و بخصوص در سنین پایین تر شکل می گیرد.

پایین آمدن سن بلوغ و در مقابل بالا رفتن سن ازدواج در افزایش شیوع دوستی دختر و پسر نقش پررنگی دارد.

علاوه بر آن سهولت در برقراری رابطه با یکدیگر از طریق موبایل و فضای مجازی، حضور در محیط های مختلط و امکان آشنایی و تعامل بیشتر از جمله در محیط دانشگا، سینما، خیابان، محل کار در این جریان بی تاثیر نبوده.

اکنون دوست پسر داشتن یا دوست دختر داشتن در دوره نوجوانی و حتی سنین مدرسه تقریبا یک موضوع عادی قلمداد می شود.

راه های کشف خیانت مردان

خلاف آن یا به قول معروف سینگل بودن غیرعادی بوده و گاه باعث تعجب و تمسخر همسالان می شود!

هیجان خواهی بخصوص در مقابل روزمرگی،داشتن تصویر ذهنی مثبت و ساده اندیشانه از دوستی با جنس مخالف، ابراز علاقه و محبت و گاه وعده ی ازدواج، در کنار تاثیر دوستان و ارتباط کنترل نشده ی فضای مجازی در این بین تاثیرگذار است.

درحالی که دوره دوستی طبق تعریف با دوران نامزدی و آشنایی که به قصد ازدواج صورت می گیرد متمایز است.

با وجود این خیانت در دوران دوستی، دوره ای که در آن دو طرف به میل خود و خارج از قواعد رسمی با هم در ارتباط هستند به کررات دیده می شود.

آسیب های عاطفی و روانی

خیانت در دوران دوستی

دوستی با جنس مخالف ارتباطی است که از یک سو خارج از عقد، ازدواج و نامزدی رسمی و اغلب به صورت پنهانی صورت می گیرد.

از سویی دیگر دوستی دختر و پسر فراتر از همکلاسی، همکار، و آشنایی معمولی یا رابطه ی فامیلی است.

مهم ترین ویژگی دوران دوستی، صمیمیت است.

برخلاف ازدواج یا نامزدی و عقد که تعهد ویژگی اصلی این نوع ارتباطات قلمداد می شود، در دوران دوستی این تعهد رسمی و قانونی بین دختر و پسر برقرار نیست.

در عین حال در دوران دوستی، دختر و پسر، فریب، دروغگویی و ارتباط عاطفی متعدد را خیانت قلمداد می کنند.

هم سو با شیوع روابط دوستی ، خیانت در دوران دوستی نیز از شیوع بالایی برخوردار است.

همچنین  دوستی با جنس مخالف در دوران تاهل که خود خیانت به همسر محسوب می شود نیز اکنون رو به افزایش است.

خیانت همسر

خیانت در دوران دوستی با جنس مخالف می تواند از ارتباط غیرحضوری تا ارتباط جنسی گسترش یابد.

اما چرا در حالی که اختیاری بودن ویژگی اصلی رابطه دوستی است افراد دچار خیانت می شوند؟

خیانت در دوران دوستی برخلاف ازدواج، برای افراد معنای متفاوتی دارد.

البته خیانت در دوران ازدواج به مراتب پیامدها و عوارض تلخ تری را در پی دارد که علت آن علنی نبودن دوستی و رسمی نبودن ارتباط است.

با این وجود از دست دادن اعتماد و بدبینی، افسردگی و دل شکستگی، افت تحصیلی، احساس بی ارزشی و زیر سوال بردن جذابیت ها و قابلیت های خود از جمله پیامدهای خیانت در دوران دوستی است.

خیانت-در-دوران-دوستی