با توجه به انجمن روانشناسی آمریکا، روانشناسی مطالعه ذهن و رفتار است.

این مطالعه ذهن، نحوه کارکرد آن و نحوه رفتار آن است.

APA اضافه می کند که آن را “پذیرای همه جنبه های تجربه انسان، از توابع از مغز به اقداماتی که ملل، از رشد کودک به سالمندان مراقبت.”

روانشناسان و روانپزشکان برای کمک به افراد مبتلا به بیماری های روانی با یکدیگر همکاری می کنند ، اما آنها کاملا یکسان نیستند.

یک روانشناس از طریق روان درمانی بیمار را درمان می کند و به تغییر علائم رفتاری کمک می کند.

نقش روانپزشک، که یک دکتر پزشکی است، بیشتر به تجویز دارو و مداخلات دیگر برای مدیریت بیماری های روانی تمرکز می کند.

روانشناسی چیست؟  چه شاخه هایی دارد؟

حقایق کلی در مورد روانشناسی

روانشناسی مطالعه رفتار و ذهن است.

انواع مختلف روانشناسی، مانند روانشناسی شناختی، پزشکی قانونی، اجتماعی و رشدی وجود دارد.

فرد مبتلا به بیماری که بر سلامت روانی اش تاثیر می گذارد ممکن است از ارزیابی و درمان با یک روانشناس بهره مند شود.

یک روانشناس ممکن است درمان ارائه دهد که بر سازگاری رفتاری متمرکز باشد.

یک روانپزشک یک دکتر پزشکی است که احتمال بیشتری دارد تا در مدیریت پزشکی مشکلات بهداشت روانی تمرکز کند.

روانشناسی چیست؟

روانشناس

کار یک روانشناس می تواند از مشاوره افراد با اضطراب تا مشاوره دادن به شرکت ها در مورد چگونگی ساخت تیم های بهتر باشد.

ذهن بسیار پیچیده است و شرایطی که با آن ارتباط دارد می تواند درمان شود.

فرایندهای ذهنی، احساسات، خاطرات، رویاها، ادراکات و غیره نمیتواند به صورت فیزیکی دیده شود، مثل یک خارش پوست یا نقص قلب.

در حالی که نشانه های فیزیکی برخی از مسائل بهداشت روانی مانند:

پلاک هایی که با بیماری آلزایمر توسعه می یابند ، بسیاری از نظریه های روانشناسی مبتنی بر مشاهده رفتار انسان است.

یک روانشناس تمرین با بیماران ملاقات خواهد کرد ، ارزیابی ها انجام خواهد داد تا متوجه شوند که نگرانی های آنها چیست و چه مشکلی را ایجاد می کند و از طریق مشاوره و روان درمانی توصیه یا ارائه می دهد.

روانشناسان ممکن است نقش های دیگری نیز داشته باشند.

آنها ممکن است مطالعات را انجام دهند تا به مقامات بهداشتی و دیگر اعضای بدن در راهبردهای اجتماعی و دیگران راهنمایی کنند، کودکان را که در مدرسه دشوار است.

به کارگاه های آموزشی در مورد چگونگی جلوگیری از قلدری، کار با تیم های استخدام در شرکت ها و خیلی بیشتر، ارزیابی کنند.

استخدام روانشناس عمومی با سابقه فرم جذب نیرو

شاخه های روانشناسی

انواع مختلفی از روانشناسی وجود دارد که اهداف متفاوت دارند.

هیچ راهی ثابت برای طبقه بندی آنها وجود ندارد، اما در اینجا برخی از انواع رایج وجود دارد.

روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی یک علم، نظریه و تمرین را به منظور درک، پیش بینی و از بین بردن مشکلات با تنظیم، معلولیت و ناراحتی ادغام می کند.

این تطبیق، تعدیل و توسعه شخصی را ترویج می دهد.

یک روانشناس بالینی بر ابعاد فکری، عاطفی، زیست شناختی، روانی، اجتماعی و رفتاری انسان در طول زندگی یک فرد، در سراسر فرهنگ های مختلف و سطوح اجتماعی و اقتصادی تمرکز می کند.

روانشناسی بالینی می تواند ما را در درک، پیشگیری و کاهش اختلالات روانی و یا اختلال عملکرد، و ارتقاء سلامت فرد و توسعه فردی کمک کند.

ارزیابی روانشناختی و رواندرمانی در روانشناسی بالینی متمرکز هستند، اما روانشناسان بالینی اغلب نیز در تحقیق، آموزش، شهادت قانونی و سایر زمینه ها مشارکت دارند.

سایت “مشاورانه” به ارائه مشاوره روانشناسی، تست های روانشناسی،خدمات استخدام روانشناس و روانسج و مشاوره جنسی می پردازد.

روانشناسی بالینی - مشاوره روانشناسی دادن

روانشناسی شناختی

روانشناسی شناختی فرآیندهای ذهنی داخلی مانند حل مسئله، حافظه، یادگیری و زبان را بررسی می کند.

این به چگونگی تفکر، درک، ارتباط، یادآوری و یادگیری نگاه می کند.

این ارتباط نزدیک به علوم اعصاب ، فلسفه و زبان شناسی است.

روانشناسان شناختی به چگونگی کسب اطلاعات، پردازش و ذخیره اطلاعات نگاه می کنند.

برنامه های کاربردی کاربردی عبارتند از چگونگی بهبود حافظه، افزایش دقت تصمیم گیری یا نحوه تنظیم برنامه های آموزشی برای افزایش یادگیری.

روانشناسی رشد

این مطالعه علمی تغییرات روانشناختی سیستماتیک است که فرد در طی عمر تجربه می کند، که اغلب به عنوان توسعه انسانی شناخته می شود.

این نه تنها بر نوزادان و کودکان جوان بلکه نوجوانان، بزرگسالان و افراد مسن تمرکز می کند.

عوامل عبارتند از مهارت های حرکتی، حل مسئله، درک اخلاقی، کسب زبان، احساسات، شخصیت، خودپنداره و شکل گیری هویت.

همچنین به ساختار ذاتی ذاتی در برابر یادگیری از طریق تجربه، و یا چگونگی ویژگی های فرد با عوامل محیطی و نحوه تاثیر آن بر توسعه نگاه می کند.

روانشناسی توسعهی با حوزههایی چون زبانشناسی همپوشانی دارد.

روانشناسی تکاملی

روانشناسی تکاملی به چگونگی رفتار انسانها، به عنوان مثال زبان، تحت تاثیر تنظیمات روانشناختی در طی تکامل نگاه می کند.

یک روانشناس تکاملی معتقد است که بسیاری از ویژگی های روان شناختی انسانی سازگار هستند، زیرا آنها ما را قادر به زنده ماندن بیش از هزاران سال می دانند.

روانشناسی قانونی

روانشناسی قانونی شامل استفاده از روانشناسی برای تحقیقات جنایی و قانون است.

یک روانشناس قانونی روانشناسی را به عنوان یک علم در سیستم عدالت کیفری و دادگاه های مدنی عمل می کند.

این شامل ارزیابی عوامل روانشناختی است که ممکن است بر یک مورد یا رفتار تأثیر بگذارد و یافته ها را در دادگاه ارائه دهد.

روانشناسی بهداشتی

روانشناسی بهداشت نیز به عنوان داروی رفتاری یا روانشناسی پزشکی نامیده می شود.

این نشان می دهد که چگونه رفتار، زیست شناسی و زمینه اجتماعی بر بیماری و سلامت تاثیر می گذارد.

یک پزشک اغلب به علل بیولوژیکی یک بیماری نگاه می کند، اما یک روانشناس سلامت بر کل فرد تمرکز می کند و بر وضعیت سلامت آنها تاثیر می گذارد.

این ممکن است شامل وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها، آموزش و پرورش و پیشینه و رفتارهایی باشد که ممکن است بر روی بیماری اثر داشته باشد، مانند رعایت دستورالعمل ها و دارو.

روانشناسان سلامت معمولا در کنار سایر متخصصین پزشکی در محیط های بالینی کار می کنند.

عصب شناسی

عصب شناسی به ساختار و عملکرد مغز در رابطه با رفتارها و فرآیندهای روانی نگاه می کند.

اگر یک بیماری شامل ضایعات مغز و ارزیابی هایی باشد که شامل ضبط فعالیت الکتریکی در مغز است، یک روانپزشک عصبی ممکن است درگیر شود.

یک ارزیابی عصبی-روانشناختی برای تعیین اینکه آیا فرد احتمال دارد که مشکلات رفتاری را در معرض آسیب مغزی مشکوک یا تشخیصی مانند سکته مغزی ایجاد کند، استفاده می شود.

نتایج ممکن است پزشک را به ارائه درمان که ممکن است به فرد به دست آوردن بهبود ممکن در آسیب شناختی که رخ داده است را قادر می سازد.

روانشناسی شغلی

یک روانشناس در زمینه شرکتی می تواند به افزایش بهره وری و افزایش نگهداری کارکنان کمک کند.

روانشناسان حرفه ای یا سازمانی در ارزیابی و تهیه توصیه هایی در مورد عملکرد افراد در محل کار و در آموزش شرکت دارند.

آنها به شرکت ها کمک می کنند تا شیوه های کارآمدتری را برای کار پیدا کنند و بدانند چگونه افراد و گروه ها در کار رفتار می کنند.

این اطلاعات می تواند به بهبود اثربخشی، کارایی، رضایت شغلی و حفظ کارکنان کمک کند.

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی از روشهای علمی برای درک اینکه چگونه تأثیرات اجتماعی بر رفتار انسان تاثیر می گذارد، استفاده می شود.

این تلاش می کند توضیح دهد که چگونه احساسات، رفتار و افکار تحت تاثیر حضور واقعی، تصور یا ضمنی افراد دیگر قرار می گیرد.

یک روانشناس اجتماعی به رفتار گروهی، ادراک اجتماعی، رفتار غیر کلامی، انطباق، تجاوز، تعصب و رهبری نگاه می کند.

ادراک اجتماعی و تعامل اجتماعی به عنوان کلید برای درک رفتار اجتماعی دیده می شود.

شاخه های دیگر شامل موارد زیر است:

  • روانشناسی نظامی
  • مصرف کننده
  • آموزشی
  • بین فرهنگی 
  • محیطی
  • شاخه ها رشد 

منبع : moshavereh.kanonm.ir

گذشته خود
پیامدهای عزت نفس پایین
گریه شدید