سوالات آشنایی قبل از ازدواج و به طور کلی سوالات خواستگاری سبب می شود تا بتوانید خواستگار و یا شریک زندگی آینده خود را محک بزنید و در همان جلسات اول متوجه شباهت ها و تفاوت های هم شوید. سوالات قبل از نامزدی از خود نیز به منظور شناخت بیشتر خودتان انجام دهید.

سوالات آشنایی قبل از ازدواج

ازدواج در کنار هیجانات و شیرینی های خود از حساسیت و گاه استرس بالایی نیز برخوردار است.

مسلما این تصمیم حیاتی و سرنوشت ساز به خودشناسی و مشخص نمودن معیارها و ملاک های دقیق خودمان نیاز دارد.

در عین حال با مشخص بودن ملاک های انتخاب همسر با چالش بررسی و شناخت فرد مقابل مان نیز رو به رو هستیم.

روشی که با آن بتوان ذهن خواهی یا بهه شناسایی شخصیت طرف مقابل پرداخت نیز وجود ندارد.

بهترین را سوال پرسیدن واضح و مستقیم آن هم تحت شرایط مناسب خود می باشد.

خیلی ها ملاک ها و معیارهای مشخصی برای ازدواج دارند اما دقیقا این که چه سوالی بپرسند برای شان دارای ابهتم است.

از قدیم سوال پرسیدن بخشی از قاعده ی مراسم خواستگاری بوده که در جمع بزرگ تر ها یا در نهایت دختر و پسر تنها از هم سوال می پرسیدند.

سوالات خواستگاری چند نوع است؟

سوالات خواستگاری موضوعی است که عده ای به راحتی از آن رد می شوند و برنامه خاصی برای آن ندارند.

در آن سوی این طیف نیز افرادی قرار دارند که موشکافانه تعداد زیادی سوال به صورت کتبی تدارک دیده اند.

سوالات قبل از  ازدواج باید تمامی حیطه های مورد نیاز برای شناخت فرد را دربرگیرد و صرفا به یک حیطه ی خاص مثلا عشق و علاقه محدود نباشد.

البته این موضوع تا حد زیادی به اولویت ملاک های هر فردی بستگی دارد اما به طور کلی جامع بود و افزایش دامنه شمول سوالات توصیه می شود.

سوالات آشنایی قبل از ازدواج برای تشخیص انگیزه ها

سوالات قبل از ازدواج در حیطه ی عشق و انگیزه ی ازدواج که این سوالات خواستگاری باید واقع بینانه باشد:

 1.  انگیزه ی شما برای ازدواج چقدر است و چرا می خواهید ازدواج کنید؟
 2.  و تا چه حد این انگیزه بر اساس فشار اطرافیان، نگرانی بابت بالا رفتن سن ازدواج یا دلایل بیرونی است؟
 3. ۳کدام حالت به نظر شما درست است؟ ابتدا عشق و بعد آشنایی یا ابتدا شناخت و آشنایی و سپس عشق؟
 4. همسر ایده آل از نظر شما چه ویژگی هایی دارد؟
 5. همسر ایده آل از نظر خانواده شما دارای چه ویژگی هایی است؟
 6.  آیا بین دیدگاه شما با دیدگاه خانواده تان تفاوت وجود دارد؟

 7. در صورتی که بین نظر شما با خانواده تان در خصوص همسر ایده آل تان تفاوت وجود داشته باشد عکس العمل تان چه خواهد بود؟
 8. چه ویژگی در من دیدی که به ازدواج با من فکر کردی؟ ( سه دلیل از انگیزه ات  برای ازدواج با من را بگو)
 9. آیا احساس می کنی که ما با هم زندگی رضایت بخشی را تجربه می کنیم؟ ۱۰، ۱۵، ۲۰ سال آینده را با من چگونه تصور می کنی؟
 10. چرا تا به حال ازدواج نکرده اید و در صورت خواستگاری رفتن یا داشتن خواستگار علت عدم ازدواج تان چه بوده؟
 11. اولویت و ارزش های اصلی شما در زندگی چیست؟

 12. از چه چیزهایی متنفر یا گریزان و به چه چیزهایی علاقه مند هستید؟
 13. چه آرزوهایی دارید و تا کنون به کدام یک از هدف ها و آرزوهای تان دست یافته اید؟
 14. آیا از نظر شما ازدواج ارزش این همه گفت و گو و بررسی تفاهم یا شناخت را دارد؟ گفت و گوی کنونی برای شما تا چه میزان کسالت بار است؟
سوالات ازدواج و خواستگاری