اعتماد عبارت از اقدام مربوط به داشتن اطمینان نسبت به یک شخص یا یک چیز دیگری می باشد. این یک تجربه انسانی مبنایی می باشد.

به منظور اینکه جامعه بتواند عملکرد خودش را به صورت مناسبی انجام بدهد، به اعتماد نیاز دارد.

اعتماد می تواند نقش مهمی را در ایجاد خوشحالی داشته باشد. در صورتی که اعتماد وجود نداشته باشد، ترس ایجاد خواهد شد.

اعتماد یک مورد جایگزین / یا اضافی نمی باشد، بلکه یک مورد مهمی می باشد. برخی از تجربیات مربوط به زندگی می توانند بر روی اعتماد یک فرد نسبت به دیگران تاثیرگذار باشند.

آیا من دارای مشکلات مربوط به اعتماد هستم؟ علائم رایج

هر شخصی نسبت به کسی که باید به او اعتماد کند و میزان اعتمادی که باید به او داشته باشد، نامطمئن می باشد.

در برخی مواقع، زمان مناسب برای اعتماد کردن مشخص نمی باشد. افراد به صورت روزمره در مورد شخصی که باید به آن اعتماد کنند و میزان اعتمادی که باید نسبت به او داشته باشند، تصمیم گیری می کنند.

در برخی مواقع می خواهیم که در مقایسه با سایر افراد، اعتماد بیشتری داشته باشیم. این یک مورد خوبی می باشد.

وجود نداشتن بدگمانی به صورت کلی، می تواند یک مشکل جدی باشد. ولی تشخیص در مورد زمان اعتماد کردن و شخص قابل اعتماد به ما کمک خواهد کرد تا ایمن و با نشاط باشیم.

علائم مربوط به یک شخص دارای بدگمانی افراطی عبارتند از:

• نبود رابطه صمیمی یا دوستان

• بدگمانی که منجر به ایجاد اختلال در یک رابطه می شود

• روابط چشمگیر و دارای اختلاف زیاد

• بدگمانی یا اضطراب در مورد دوستان و خانواده

• وحشت زدگی در طول رابطه صمیمی فیزیکی

• ایجاد این باور که سایر افراد فریبنده یا بدخواه می باشند، بدون داشتن هیچ نوع مدرکی

در برخی مواقع، بدگمانی نقش مهمی را در زندگی یک شخص ایفا می کند. شکست ها یا خیانت های گذشته می تواند عامل اصلی این مشکل باشد.

بدگمانی یک واکنش قابل قبول به احساس ترک شدن یا مورد خیانت واقع شدن می باشد. ولی احساسات عمیق مربوط به عدم اعتماد می تواند یک تاثیر منفی بر روز زندگی یک شخص بگذارد.

این حالت می تواند منجر به ایجاد اضطراب، عصبانیت یا عدم اعتماد بنفس شود. خوشبختانه افراد می توانند مجددا اعتماد را یاد بگیرند.

در طول این فرآیند، همکاری کردن با یک درمانگر می تواند مفید باشد.

مشکلات مربوط به اعتماد در نتیجه چه مواردی ایجاد می شوند؟

اغلب مشکلات مربوط به اعتماد در نتیجه تجربیات و تعاملات مربوط به مراحل اولی زندگی ایجاد می شوند.

اغلب این تجارب در دوران کودکی شکل می گیرند. برخی از افراد در دوران کودکی خودشان، از مراقبت و پذیرش مناسبی برخوردار نمی شوند.

برخی از افراد دیگر هم مورد سوء استفاده، خشونت یا بدرفتاری قرار گرفته می شوند. همه این موارد می تواند منجر به بروز مشکلات مربوط به اعتماد در دوره بزرگسالی شود.

طرد شدن اجتماعی یک نوجوان می تواند توانایی وی را برای اعتماد شکل دهد. همتایان برخی از نوجوانان نسبت به آنها قلدری می کنند یا آنها را طرد می کنند.

این مورد می تواند بر روی روابط بعدی تاثیرگذار باشد. تمسخر شدن یا تحقیر شدن توسط سایر افراد، بر روی عزت نفس فرد تاثیر می گذارد.

همچنین عزت نفس نهش مهمی را در توانایی یک شخص برای اعتماد کردن ایفا می کند.

احتمال اعتماد کردن افراد دارای عزت نفس پایین نسبت به سایر افراد، یک احتمال پایینی می باشد. افراد دارای عزت نفس بالا می توانند اعتماد به نفس بیشتری هم داشته باشند.

مشاهده پرسش و پاسخ های اعتماد نکردن به کسی است.