پیامدهای عزت نفس پایین

عزت نفس چیست؟  اگر فرد به توانایی ها و ارزش های شخصی اش اعتماد داشته باشد در این صورت گفته می شود که فرد دارای عزت نفس می باشد.

عزت نفس به معنی این نمی باشد که فرد در همه زمینه ها بهترین است بلکه تنها کافی است که احساس راحتی و آرامش داشته باشد حتی زمانی که حالش خوب نیست.

و این تنها زمانی حاصل می شود که فرد خود را با تمام نقاط قوت و ضعف به خوبی قبول داشته، بشناسد و برای پیشرفت خود تلاش کند. بنابراین عزت نفس به معنی اعتماد و ایمان داشتن در مورد خود می باشد.

فرد باید قبل از هر چیزی خود را دوست بدارد، با ویژگی های خود به خوبی آشنا شود، خودش را بشناسد، نسبت به خود ارزش و احترام قائل باشد، همانگونه که هست خودش را بپذیرد، پس برای رسیدن به هدف برنامه ریزی و تلاش لازم را انجام دهد.

پیامدهای عزت نفس پایین برای افراد

عزت نفس پایین پیامدهایی برای افراد خواهد داشت، به طور مثال یکی از غم انگیز ترین جنبه های عزت نفس پایین این می باشد که فرد از دیگران فراری و گریزان می گردد، به این باور می رسد که ارزش او بسیار پایین است، نمی تواند با دیگران رفت و آمد کند و خودش را در سطح دیگران نمی بیند.

در بسیاری از مواقع فردی که عزت نفس پایین دارد ممکن است نقش یک قربانی را داشته باشد و تصور می کند که زندگی برای او عادلانه نیست و دیگران به او ظلم می کنند.

در این مقاله به بررسی عزت نفس پایین می پردازیم و چند نمونه رایج از اینکه چطور عزت نفس پایین بر روی تفکر و رفتار ما تاثیر می گذارد بیان می کنیم.

این مقاله را به خوبی مطالعه کنید و به دنبال حل مواردی باشید که در خودتان مشاهده می کنید.

بر اساس مطالعات روانشناس تلفنی چگونه عزت نفس خود را افزایش دهیم ؟

دیگران را مقصر دانستن

ما انسان ها اگر با مشکلاتی رو به رو شده یا به بدبختی دچار شویم، دیگران را مسئول بداقبالی و بدبختی خود می دانیم و بدون اینکه دلیل قانع کننده ای داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که با ما به طور غیر منصفانه برخورد شده است و دیگران یا جهان در بداقبالی ما مقصر هستند.

اگر نسبت به خود احساس بی کفایتی داشته باشیم در مورد کارها بیشتر انتقاد می کنیم و با پیدا کردن ایراد و اشکال در دیگران خودمان را بالا می کشیم در صورتی که این فکر بسیار اشتباه و غیرمنطقی می باشد.

به من توجه کنید

افرادی که عزت نفس پایینی دارند دوست دارند از طرف دیگران مورد تمجید و توجه قرار  بگیرند. بنابراین به دیگران تیکه می کند تا بازخوردی از طرف آن ها داشته باشند و از طریق نظر دیگران حس خوب را به خود تلقین می کنند.

اگر آن ها از دیگران حس خوبی دریافت نکنند و دیگران به فرد توجه نکند، احساس رنجش و نارحتی پیدا خواهد کرد زیرا واکنش موردنظر را دریافت نکرده اند.

پیامدهای عزت نفس پایین

خودخواهی

بر اساس نظر مشاوران کسانی که عزت نفس پایینی دارند خودخواه می شوند و به خواسته های دیگران توجه نمی کنند و بیشتر به فکر خواسته و آرزوهای خودشان هستند.

آن ها آنقدر در آرزوها، امیال و احتیاجات خود غرق می شوند که دیگر به آرزوها و احتیاجات دیگران، حتی نسبت به افرادی که بسیار دوستشان دارند و برای آن ها اهمیت و احترام قائل می شوند، نیز اهمیت نمی دهند.