آیا عشق رمانتیک می تواند به ازدواجی خوب منجر شود؟

زن و مردی که می خواهند با یکدیگر ازدواج کنند سوگند وفاداری نسبت به یکدیگر انجام می دهند و با یکدیگر عهد می بندن که همیشه در کنار هم می مانند و هیچ مسئله باعث نمی شود تا آن ها نسبت به یکدیگر بی مهر و محبت شوند.

آن ها تفاوت هایی که بین آن ها می باشد را نادیده گرفته و به تفاوت های فرهنگی، مخالفت های والدین، ثروت و موقعیت های اجتماعی توجه نمی کنند و آن ها خیال می کنند که هر چه از زمان با هم بودنشان بگذرد عشق و مهر و محبت آن ها نسبت به یکدیگر بیشتر خواهد شد.

اما با گذر زمان و سپری کردن زندگی دو نفره شان آن ها به این نتیجه خواهند رسید که روز آشنایی شان عاشقانه ترین روز بوده است و هیچ روزی عاشقانه تر از آن روز نیست.

ازدواج و عشق رمانتیک

بر اساس مشاوره های انجام شده امروزه بیشتر جوانان دوست دارند تا ازدواجی رمانتیک داشته باشند و بیشتر مردان و زنان توقع دارند تا احساسات عاشقانه را همان ابتدا تجربه کنند و اگر حس کنند روابطشان احساسی و رمانتیک نیست ناامیدی شدیدی به سراغشان خواهد آمد و نسبت به باهم بودن دو دل خواهند شد.

افرادی که با از روی احساسات و رمانتیک بودن ازدواج می کنند باعث می شود تا با ناکامی ها و جدایی ها و مشکلات به طور واقعی مواجه نشوند و آن ها را نادیده می گیرند و توجهی به این مسائل ندارند و بیشتر به عشق و محبت اولیه توجه می کنند.

آن ها زندگی مشترک خود را با صمیمت تشکیل می دهند و پیوند روزمره زندگی آن ها به خوبی به وجود می آید اما شور و اشتیاق آن ها روز به روز کمرنگ تر می شود و هنگامی که فرد درگیر مسائل روزمره می شود عشق رمانتیک جلوه خود را از دست می دهد و حس عشق و عاشقی آن ها می میرد در این حالت آن ها حس می کنند که فریب خورده اند و انتخاب درستی برای ازدواج و زندگی مشترک نداشته اند.

روش های روانشناسی معتبر برای ابراز احساسات به عشق

عشق رمانتیک و زندگی مشترک

بر اساس نظر مشاوران کسانی که زندگی مشترک خود را بر اساس عشق رمانتیک پایه گذاری می کنند هنگامی که وارد زندگی مشترک شوند زندگی آن ها روند عادی را طی خواهد کرد و روال عادی زندگی جایگزین احساسات عاشقانه خواهد شد.

در این زمان فرد حس می کند که ازدواجش تهی بوده و ازدواج درستی نداشته است و در این دوران مشکلات و تعارضات آن ها شروع می شود و روز به روز افزایش می یابد و زوجین به طلاق و جدایی فکر می کنند.

ازدواج یک ارتباط علمی و جدی می باشد افرادی که نسبت به عشق دیدگاه متفاوتی داشته باشند و توقع آن ها عشق نامحدود باشد زمانی که نتوانند آن را به دست آورند احساس ناامیدی می کنند و افسرده می شوند.

افراد باید بدانند که عاشق شدن فرایندی غریزی و خود به خود نیست بلکه باید آموزش های لازم به آن ها داده شود و به خوبی آن را بیاموزند تا بتوانند عشق را به صورت عالی تجربه کنند.

عشق رمانتیک

برای عاشق شدن باید از چند منبع آموزش های لازم را ببینید، والدین، هم بازی ها، کتاب ها، مجلات، فیلم ها، تلویزیون و ترانه ها منابعی هستند که در این زمینه می توانند به شما کمک کنند.

اما باید این نکته را در نظر داشته باشید که رسانه ها بیشتر بر حالت آشفتگی تاکید می کنند و تصوراتی که آن ها انتقال می دهند بیشتر مرحله شیفتگی را مبنای ازدواج موفق در نظر می گیرند و از نظر آن ها ازدواج یک حالت آرمانی و خاص است و زن و شوهر عاشقانه یکدیگر را می پرسند.

عشق رمانتیک – عشق در نگاه اول

بسیاری از روانشناسان بیان می کنند که بسیار شنیده اند که عشق در نگاه اول به وجود می آید اما این نظریه غیرمعقول است و درمورد عشق که ثبات داشته باشد به درستی پاسخ نمی دهد.

چون کسانی که معنی عشق را درک می کنند می دانند که عشق یک هیجان پیچیده است و برای رشدش به گذر زمان نیاز دارد و عشقی که در نگاه اول به وجود می آید بیشتر شیفتگی و جذابیت جسمانی فرد را در نظر می گیرد.