ماری جوانا صنعتی، آیا چشم سوم با مصرف ماری جوانا حقیقت دارد؟

ماری جوانا صنعتی چه چیزی می باشد و چه اثراتی بر روی فرد می گذارد؟ ماری جوانا یک نوع مواد مخدر می باشد که از سرشاخه های گیاهی به نام شاهدانه به دست می آید این گیاه را در جهان به نام گل می شناسند.

در ماری جوانا ماده ای به نام THC وجود دارد که نوعی روانگردان می باشد و باعث می شود تغییراتی ادراکی در فرد به وجود آید و فرد را دچار اختلالاتی روان پریشی کند.

اما امروزه بسیاری از فروشندگان مواد در مواد مخدر گل ماده های توهم زاهای صنعتی مخلوط می کنند که در این صورت مصرف این ماده بسیار خطرناک خواهد بود و بر روی فرد ممکن است عوارض روان شناختی برگشت ناپذیری بگذارد..

در این مقاله ماری جوانای صنعتی را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا بیشتر با آن آشنا شوید.

ماری جوانا صنعتی چیست؟

از گیاه شاهدانه مواد بسیاری به وجود می آید که به آن ها کانابیس می گویند، ماری جوانا نیز در طبقه بندی مواد مخدر در دسته کانابیس ها قرار گرفته است.

معروف ترین کانابیس ها حشیش و ماری جوانا هستند و تفاوت کانابیس ها در میزان مواد موثره موجود در آن ها می باشد و به همین دلیل انواع متفاوتی به وجود می آید.

مثلا حشیش از صمغ گیاه شاهدانه به وجود می آید و ماری جوانا از برگ ها و سرشاخه های این گیاه به وجود می آید بر این اساس THC  موجود در حشیش به مراتب بیشتر از ماری جوانا می باشد.

THC یک نوع ماده ای روانگردان است و مصرف هر اندازه آن غیرمجاز و خطرناک می باشد.

مواد روانگردان بسیار ضرر دارند و آسیب های جبران ناپذیری بر روی روان و ادراک فرد می گذارند این ماده روانگردان بر ادراک انسان از واقعیت های پیرامونی تاثیر می گذارد و باعث علائم روان پریشی مانند توهم و هذیان می شود.

تست ماریجوانا

تفاوت ماری جوانا صنعتی و غیر صنعتی

ماری جوانا در حالت طبیعی از گیاه شاهدانه به دست می آید و یک ماده مخدر غیر صنعتی به حساب می آید.

اما بعضی از  فروشندگان ایرانی چون شرایط کشت آن را ندارند کانابیس های صنعتی نظیر ماده اسپایس را به مصرف کنندگان مواد مخدر می فروشند که به آن گل می گویند.

در بسیاری از موارد افراد کانابیس های آزمایشگاهی یا همان اسپایس را روی ماری جوانا اسپری می کنند و به مصرف کنندگان می فروشند که مردم این ماری جوانا را به عنوان علف تقلبی می شناسند.

کانابیس های صنعتی اثر روان گردان بسیار قوی دارد و بسیار خطرناک تر می باشد و اثرات روان گردان آن با شدت و سرعت بیشتری اعمال می شود و آسیب هایی بر روی فرد می گذارد.

افراد مصرف کننده ممکن است به عوارض بدی دچار شوند و شرایط خطر اوردوز برای آن ها به وجود آید.

ماری جوانا صنعتی

ماری جوانا صنعتی و مخدری به نام چشم سوم

امروزه بسیاری از مردم آگاهی و اطلاعات کافی در مورد بسیاری از مواد مخدر ندارند و فروشندگان مواد از ناآگاهی مردم سواستفاده می کنند و مواد خود را به آن ها می فروشند.

به عنوان نمونه یک نوع مواد مخدر در بین جوانان ترویج شده که آن را به عنوان چشم سوم می شناسند و به چشم سوم مشهور شده است.

چشم سوم یک نوع مفهوم عرفانی می باشد که به قدرت درک و شهود بالایی اشاره دارد و آن ها خیال می کنند که فرد با مصرف این مواد می توانند قدرت ماورایی پیدا کند و با جهان دیگر در ارتباط باشد.

فروشندگان مواد، مواد مخدر ماری جوانا یا توهم زاهایی مانند ال اس دی را به عنوان چشم سوم به مردم می فروشند این مواد تغییراتی در سطح دوپامین مغز ایجاد می کند و باعث توهماتی بینایی می شود به طوری که فرد نمی تواند واقعیت را از خیال تشخیص دهد و دچار توهم می شود.

در این هنگام فرد مصرف کننده خیال می کند به قدرت ماورایی یا چشم سوم دست پیدا کرده است.