مدیریت احساسات شدید و مدیریت خشم یک امر حیاتی برای داشتن یک زندگی سالم و موفق است.

هیجانات و احساسات بخشی از وجود ما هستند که هر روز انواع مختلفی از آن را تجربه می کنیم.

ممکن است در طول یک روز، عوامل مختلفی باعث خوشحالی، ناراحتی، اضطراب، احساس ناکامی و یا امیدواری ما شوند.

آیا مدیریت احساسات شدید مهم است؟

همان طور که می بینید، احساسات به شکل های مثبت و منفی و با درجات مختلفی، بروز می یابند و اگر چه در زندگی تمامی انسان ها مشترک هستند، اما هر یک از ما دنیای احساسی  مخصوص

به خود را داریم.

به عنوان مثال، ممکن است اتفاقی ما را بی اندازه خوشحال و یا ناراحت کند در حالیکه برای فردی دیگر چنین نیست.

در این مطلب، قصد داریم تا شما را با دو نمونه ازاحساسات شدید یعنی خشم و نحوه ی برخورد موثر با آن بیشتر آشنا کنیم. پس با ادامه ی مطلب همراه باشید.

خشم چیست و چگونه آن را مدیریت کنم؟

خشم یکی از هیجان های پیچیده انسان است. همه ی ما در مواجهه با بدرفتاری و یا ناکامی، دچار احساس خشم می شویم و اگرچه آستانه ی خشم مان با هم متفاوت است، اما هیچ کس نیست که خشم را تجربه نکرده باشد.

به عبارت دیگر می توان گفت، خشم میزان قابل توجهی از انرژی است که به منظور دفاع از خود فعال می شود و می تواند مفید و یا مخرب باشد.

به عنوان مثال، احساس خشم نسبت به مدیربی توجه و یا زورگوی تان می تواند احساسی به جا و معقول باشد.

اما این نوع واکنش شماست که نشان می دهد خشم تان را به درستی مدیریت کرده اید و یا در دام آن افتاده اید.

چگونه باید بر خشم خود کنترل داشته باشیم؟

سه روش متفاوت ابراز خشم

موقعیتی را تصور کنید که به شدت خشمگین و عصبانی شده اید. در این موقعیت چه واکنشی نشان دادید؟

با مطالعه ی ۳ مدل زیر، نحوه ی ابراز خشم خودتان را بهتر درک خواهید کرد

فروخوردن خشم

اگر از جمله افرادی هستید که خشم تان را فرو می خورید، پس به احتمال زیاد، دردهای بدنی، بیماری، سردرد و یماری های روان تنی زیادی را نیز تجربه می کنید.

ممکن است باور درونی ” خشم بد است و انسان سالم هیچ وقت خشمگین می شود ” باعث شود تا تصمیم به فروخوردن خشم بگیرید.

در بسیاری از موارد، درون ریزی خشم چنان سریع اتفاق می افتد که حتی ممکن است متوجه نشوید دقیقا چه احساسی دارید و یا چرا حال تان خوب نیست.

در حقیقت شما به فروخوردن احساس تان عادت کرده اید و این رویه ی درونی شده، شما را بیمار و بی اعتماد به نفس می کند.

مدیریت احساسات شدید و مدیریت خشم و مدریا پرخاشگری