جایگاه مشاور خانواده و تاثیر آن

قبل از پرداختن به مبحث مشاوره خانواده مطلب را با جمله ای از کنفوسیوس ( فیلسوف، نظریه پرداز و معلم چینی قبل از میلاد)، شروع می کنیم:

«برای اینکه جهان را در جای درستش قرار دهیم، ابتدا باید ملت ها را منظم کنیم، برای به نظم درآوردن ملت ها باید ابتدا خانواده را سامان دهیم.

برای قرار دادن خانواده در جای درست خود باید ابتدا زندگی شخصی خود را پرورش دهیم و پربار کنیم، قبل از هرکاری باید قلب هایمان را درست کنیم».

در متن فوق از کنفسیوس نیز، بر اهمیت ساماندهی خانواده پرداخته شده است.

خانواده و اعضای آن، یک سیستم به هم وابسته است که فعالیت و رفتار هریک از اعضای خانواده بر کل این سیستم تاثیر می گذارد.

گاهی در سیستم خانواده مشکلاتی ایجاد می شود که حل این مشکلات و چالش ها به کمک مشاور خانواده، راحت تر انجام می شود.

گاهی نیز خانواده ها برای پیشگیری از مشکلات و برای بهبود روابط خانواده وتربیت فرزندان، از مشاور خانواده کمک می گیرند.

مشاور خانواده

مشاور خانواده با مشکلاتی سرو کار دارد که منشاء آن خانواده است.

مراکز راهنمایی و مشاور خانواده، محلی است که در آن فعالیت های راهنمایی و مشاوره برای خانواده و فرزندان آنها انجام می شود.

مهمترین وظایف این مراکز، راهنمایی و مشاوره برای پیشگیری و رفع مشکلات عاطفی، روانی، تربیتی و اخلاقی میان والدین و فرزندان است.

به طور کلی مشاور خانواده بر سلامت و کارآمدی خانواده تاثیر می گذارد و به سلامت رفتاری هریک از اعضای خانواده کمک می کند.

مشاوره خانواده

هدف مشاور خانواده

هدف اصلی مراکز راهنمایی و مشاور خانواده کمک به تعادل و استحکام خانواده به منظور مشارکت بهینه در در تعلیم و تربیت فرزندان است.

یا به عبارتی دیگر هدف مشاور خانواده، همکاری اعضای خانواده با یکدیگر جهت برطرف کردن مشکلاتی است که موجب از هم پاشیدن خانواده می شود.

برای حل یک مشکل باید تمام قسمت های سیستم را در نظر گرفت بنابراین درمانگر خانواده مشکلات را در بستر سیستم خانواده مشاهده می کند.

کاربرد مشاور خانواده

  • حفظ ارتباط صمیمانه خانواده
  • درگیری زناشویی
  • تعارض والد – فرزندی و تربیت فرزندان
  • خشونت خانوادگی
  • بحران های خانوادگی مانند بیکاری، بیماری، مرگ و …

حفظ ارتباط صمیمانه خانواده

گاهی زوجین و اعضای خانواده، چالش و مشکل حاد و بخصوصی با یکدیگر ندارند.

ولی با توجه به تغییرات دنیای امروز و جامعه و تغییر و تحولات فرهنگ حاکم بر جامعه و تاثیر گذاری این تغییر و تحولات بر خانواده و همچنین تفاوت دیدگاه های فردی، نیاز به بروز رسانی اطلاعات و کسب اطلاعات بیشتر و یادگیری مهارت های ارتباطی جهت حل تعارض ها، احساس می شود.

بنابراین از آنجایی که در هر خانواده ای بروز هرگونه تعارضی طبیعی است و اجتناب کردن از آن ضروری است.

نیاز است که زوجین و هر یک اعضای خانواده برای پیشگیری از مشکلات حادو همچنین حفظ روابط صمیمانه با یک مشاور خانواده در تماس باشند.

اگر مشاوره با این هدف صورت بگیرد، در اینصورت کار مشاور خانواده به مراتب راحت تر از موارد دیگر است.

چون مشکلی وجود ندارد و همچنین خانواده با یکدیگر همسو و هم قدم هستند و همکاری بالایی دارند.

جایگاه مشاور خانواده و تاثیر آن

درگیری زناشویی

گاهی در زندگی زوجین مشکلی ایجاد می شود و زوجین قادر به تنهایی قادر به حل تعارض های خود نیستند.

بنابراین در اینصورت نیاز به کمک نفر سومی احساس می شود تا بتواند بدون قضاوت و ارائه ی راهکارهای تخصصی در جهت رفع مشکل زوجین راه حل های مناسب ارائه دهد.

در این موارد اگر همکاری و تمایل هر دو زوج برای مراجعه به مشاور وجود داشته باشد و هر دو برای رفع مشکل تعهد داشته باشند جلسات مشاوره به خوبی پیش می رود و نتایج مثبتی خواهد داشت.

در غیر اینصورت و در صورت همکاری تنها یکی از زوجین کار مشاور بسیار سخت می شود و روند مشاوره طول می کشد ولی با اینحال بازهم می تواند تاثیرات مثبت بسیاری را داشته باشد.