مکانیسم دفاعی باطل سازی، باطل سازی چگونه بر رفتار فرد تاثیر می گذارد؟

مکانیسم دفاعی باطل سازی چه چیزی می باشد و چطور می تواند در سطح ناخودآگاه عمل کند؟ یکی از انواع ساز و کار های دفاعی، باطل سازی می باشد که به صورت ناخودآگاه فرد در برابر تجربه اضطراب ها و استرس ها محافظت می شود.

در طی این فرایند فرد سعی می کند تا امیال و اعمال ناخوشایند را به صورتی که خنثی کند و تنش ها و اختلالات را کاهش دهد یا با آن ها مواجه نشود، در این مقاله به بررسی مکانیسم دفاعی باطل سازی می پردازیم و در این زمینه اطلاعات بسیاری را کسب می کنیم تا بیشتر با آن آشنا شویم.

مکانیسم دفاعی باطل سازی، آشنایی با مکانیسم های دفاعی

برای آن که بتوانید با این مکانیسم دفاعی آشنا شوید و بهتر آن را درک کنید ابتدا باید با مفاهیمی مانند مکانیسم دفاعی بدن آشنا شوید این مفهوم برای اولین بار در نظریه روان کاوی فروید( پدر علم روان شناسی) مطرح شده است.

فروید بر این باور است که مکانیسم دفاعی به صورت ناخودآگاه از انسان در برابر افکار، امیال و احساسات ناخوشایند محافظت می کند و برای جلوگیری از وارد شدن تجربیات تنش زا به سطح خودآگاه انسان باید از راهبردهای مختلفی استفاده کرد که یکی از آن ها مکانیسم های دفاعی می باشد.

در این خصوص فروید و پسا فرویدی ساز و کارهای دفاعی بسیاری را بیان کرده است که مکانیسم دفاعی باطل سازی نمونه ای از آن ها می باشد که در این مقاله به توضیح آن می پردازیم.

مکانیسم همانند سازی فرافکنانه

مکانیسم دفاعی باطل سازی چیست؟

مکانیسم دفاعی باطل سازی به معنی تلاش برای خنثی کردن امیال، عواطف، افکار و رفتارهای ناخوشایند می باشد و به وسیله باطل سازی فرد تلاش می کند تا تنش هایی که به خاطر موضوعات آزاردهنده به وجود می آید را از بین ببرد و سعی می کند به شیوه درست با این تنش ها کنار بیاید.

به طور مثال فردی که به صورت ناخودآگاه نسبت به فرد دیگری احساس خشم وکینه و دشمنی می کند احتمال دارد برای این که عذاب وجدان خود را کاهش دهد سعی کند به او محبت کند و به طرف مقابلش احترام بگذارد.

مکانیسم دفاعی باطل سازی و روان رنجوری

مکانیسم دفاعی به طور طبیعی برای محافظت از روان انسان مورد استفاده قرار می گیرد تا در برابر تنش ها و فروپاشی ها از روان مراقبت کند در صورتی که افراد به صورت افرادی از این مکانیسم استفاده کنند شخصیت های ناپخته ای را تشکیل می دهند و بیش از دیگران گرفتار مشکلات روان رنجوری می شوند.

مکانیسم دفاعی باطل سازی

برای مثال افرادی بیشتر از مکانیسم دفاعی استفاده می کنند که مبتلا به بیماری وسواس فکری و عملی باشند.

زیرا این افراد در ذهنشان افکار و تکانه های ناخوشایندی را تجربه می کنند و برای آن که این افکار را خنثی کنند دست به هر کاری می زنند.

به طور مثال افرادی که از تکانه های جنسی و غیر اخلاقی به صورت مکرر استفاده می کنند سعی می کنند تا با گفتن ذکرهای مذهبی یا انجام دیدن کارهای دیگر به این صورت از مکانیسم دفاعی باطل سازی استفاده کنند.